Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Obecné modální okno"

Obecné modální okno pro snadné doplnění vstupních polí.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Obrazy (PmaPanel) / Obecné zadávací okno".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel nebo PmaWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz.


Pro ukázku obsahuje obraz vstupní pole typu PmgWCombo, PmgWCheck, PmgWEdit a PmgButton.
V tlačítku OK (v objektu PmgButton) v události onStart jsou načteny vstupní hodnoty argumentu do jednotlivých Pmg objektů. V události onButtonUp jsou hodnoty z Pmg objektů sloučeny do pole a vráceny zpět objektu, který metodu OpenView zavolal.

Předkonfigurace obecného modálního okna které lze pak snadno doplnit o další potřebné vstupní pole.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "ModalDlg"
OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".
Příklad:
Vstupní hodnoty z pole val0, val1, val2 budou zobrazeny v Pmg objektech okna.
- pro objekt PmgWCombo bude odeslán index (val0).
- pro objekt PmgWCheck hodnota typu Boolean (val1).
- pro objekt PmgWEdit hodnota typu String (val2).
- do proměnné aResult bude vráceno pole editovaných hodnot.

Otevření předkonfigurovaného okna v obrazu v události onButtonUp objektu PmgButton.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oExtra = Pm.CreatePmMap();
var arr = Pm.Array1(2, -1, "Promotic");

oExtra.Arguments = arr;
oExtra.onClose = Pm.CreatePmAction(1, pMe, "ClosePanel");
pMe.PmPanel.OpenView("/ModalDlg", "target:_blank;modal:1;", "", oExtra);
Převzetí vracené hodnoty v metodě projektanta ClosePanel s parametry oSystem a oPrivate tohoto objektu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aVal = oSystem.ReturnValue;
if (Pm.IsValid(aVal))
{
var val0 = aVal.GetItem(0);
var val1 = aVal.GetItem(1);
var val2 = aVal.GetItem(2);
Pm.Debug("val0=" + val0 + ", val1=" + val1 + ", val2=" + val2);
}


Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r.o.