Promotic

Předkonfigurace "3D graf zobrazující data vytvořená ve formátu CSV (Plotly - Open Source Graphing Library)"

3D graf zobrazující data vytvořená ve formátu CSV (Plotly - Open Source Graphing Library)

Vytvoří objekt typu PmaPanel a objekt typu PmaWebDir.

V objektu PmaWebDir je skript v události onPageModify který volá metody graph a sourcedata. Metoda projektanta "graph" vytvoří html stránku ve které je link na stránku plotly open source aplikace pro kreslení grafu. Metoda projektanta "sourcedata" připravuje zdrojová data pro prohlížení grafu.

V metodě "sourcedata" se data připravují do csv formátu, který má ale svou specifikaci. Na prvním řádku a v prvním sloupci tohoto formátu je zapsán index řádku nebo sloupce, ale na pozici 0,0 je prázdný řetězec. Další řádky a sloupce již obsahují data ke zobrazení. Ty se připravují ve funkci GetVal této metody. Celkové datové rozměry určují proměnné nRows a nCols.

Vzhledem k linku na open source aplikaci bude zobrazení grafu možné pouze pokud bude Web klient připojen k internetu.

Plotly - Open Source Graphing Library

Plotly.js je samostatná open source grafická knihovna pro vizualizaci dat Javascript (https://plotly.com/javascript/).
Plotly.js lze použít k výrobě desítek typů grafů a vizualizací, včetně statistických grafů, 3D grafů, vědeckých map, SVG a map dlaždic, finančních grafů a dalších.
Plotly.js je licencován na základě licence MIT.


Plotly.js lze používat ve dvou režimech:
 
1. online (tato předkonfigurace), s napojením na soubory uloženými na Webu (minimálně - https://cdn.plot.ly/plotly-latest.min.js)
 
Postup:
- V libovolném objektu PmaPanel vložte jednostavové tlačítko PmgButton a vybete "Akci" pro otevření (Otevřít obraz - v samostatném okně (target:_blank;)) a následně nastavte "Cestu k obrazu" (cesta k dříve vloženému objektu PmaWebDir)
- Editujte objekt PmgButton a v jeho události onButtonUp do prázdných uvozovek (parametr sViewPars metody CreateView) doplňte název prohlíženého souboru: "file:graph.htm".
- V libovolném objektu PmaPanel vložte PmgFrame pro zobrazení zadané URL adresy
- Editujte vložený objekt PmgFrame a v jeho kartě Frame nastavte konfigurátor "Prohlížeč" (cesta k dříve vloženému objektu PmaWebDir) a do konfigurátoru "Výchozí hodnota sViewPars" zadejte název prohlíženého souboru: "file:graph.htm"
- Zdrojová data jsou emulována v metodě "sourcedata", kde je patrná jejich struktura. Tu je nutno upravit pro získání dat z aplikace.


2. offline s lokálně uloženými soubory ve složce "Web" aplikace PROMOTIC:
 
Postup:
- Proveďte všechny kroky jako v předchozím nastavení.
- Následně ve složce vaší aplikace vytvořte novou složku Web.
- Stáhněte a uložte soubor plotly.min.js (grafická knihovna) - ke stažení na stánce: https://cdn.plot.ly/plotly-latest.min.js (nakopírujte link do prohlížeče a stránku uložte jako soubor do složky "Web" aplikace).
- Stáhněte a uložte soubor plotly-locale-cs-latest.js (lokalizace do češtiny) - ke stažení na stránce: https://cdn.plot.ly/plotly-locale-cs-latest.js (nakopírujte link do prohlížeče a stránku uložte jako soubor do složky "Web" aplikace).
- V objektu PmaWeb vytvořte nový objekt PmaWebDir.
- V textu metody "graph" objektu PmaWebDir "Graph" upravte cestu k souborům .js následovně: '../dir/plotly-latest.min.js' a '../dir/plotly-locale-cs-latest.js'.
- Zdrojová data jsou emulována v metodě "sourcedata", kde je patrná jejich struktura. Tu je nutno upravit pro získání dat z aplikace.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Panel3Dgraph"
Vytvoří objekt typu PmaPanel a objekt typu PmaWebDir. Obraz obsahuje rám, ve kterém je zobrazen graf vytvořený v objektu PmaWebDir. Všechna nastavení a zdroj zobrazených dat je nastaven v tomto objektu. Více je v nápovědě.
Název nového objektu PmaWebDir
Cesta k objektu PmaWeb
Příklad:
Takto lze otevřít stránku samostatně bez použití obrazu: Skript v události onButtonUp objektu PmgButton, který otevře stránku graph.htm objektu PmaWebDir.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.CreateView(null, "/Web/Graph3D", "file:graph.htm", "target:_blank;").Open();

Historie:
Pm9.00.15: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.