Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Oracle server"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Přístup k databázím".
Seznam předkonfigurací:
- Oracle server - základní nastavení objektu PmaAdo: Předkonfigurace - Oracle server - základní nastavení objektu PmaAdo
- Oracle server - připojení k databázi objektem PmaAdo a práce s tabulkou.: Předkonfigurace - Oracle server - připojení k databázi objektem PmaAdo a práce s tabulkou.

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.