Promotic

Předkonfigurace ve skupině "DBase database server"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Přístup k databázím".
Seznam předkonfigurací:
- DBase database server - připojení k databázi objektem PmaAdo a práce s tabulkou.: Předkonfigurace - DBase database server - připojení k databázi objektem PmaAdo a práce s tabulkou.

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.