Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Rozhraní tabulek dat"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu).
 
Umožňuje vytvořit PROMOTIC objekty předkonfigurované k připojení a editaci tabulkových zdrojů dat.
Seznam předkonfigurací:
- Prohlížeče: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
- Zdroje dat: Vytvoří jeden objekt nebo skupinu objektů speciálního určení
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice