Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Email, SMS zprávy, Maatrix"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace".
Seznam předkonfigurací:
- Odesílání mailů z aplikace: Vytvoří objekt PmaFolder s metodami a obrazem pro odesílání mailů z aplikace.
- Odesílání zpráv na mobilní aplikaci služby "Maatrix": Vytvoří objekty PmaFolder, PmaSequencer a obraz pro odesílání zpráv na mobilní aplikaci služby Maatrix.

Historie:
Pm7.04.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice