Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Email, SMS zprávy, Maatrix"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace".
Seznam předkonfigurací:
- Zaslání mailů z aplikace: Vytvoří objekt PmaFolder s metodami a obrazem pro odesílání mailů z aplikace
- Zaslání zpráv na mobilní aplikaci služby "Maatrix": Vytvoří objekty PmaFolder, PmaSequencer a obraz pro odesílání zpráv na mobilní aplikaci služby Maatrix.
© MICROSYS, spol. s r. o.