Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Další komunikace"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu).

Předkonfigurace v této skupině vytvoří objekt (nebo sadu objektů), které mají nějakou požadovanou funkčnost. Založení lze v objektech PmaFolder, PmaRoot a pouze některé v objektu PmaPanel. Po zvolení předkonfigurace se vytvoří nový objekt (obvykle PmaFolder nebo PmaPanel), ve kterém mohou být vytvořeny další podobjekty a všechny jsou nastaveny tak, aby plnili danou funkčnost.
Vytvoření objektů z předkonfigurace je proto mnohem jednodušší než vytváření objektů volbou ze skupiny Základní, kdy se tvoří objekty "prázdné" a je nutno je teprve příslušně konfigurovat.
Seznam předkonfigurací:

Další komunikace
- FTP komunikační protokol: Předkonfigurace ve skupině "/ Komunikace / FTP komunikační protokol"
- Email, SMS zprávy, Maatrix: Předkonfigurace ve skupině "/ Komunikace / Email, SMS zprávy, Maatrix"
- XML, JSON, CSV, text: Předkonfigurace ve skupině "/ Komunikace / XML, JSON, CSV, text"
© MICROSYS, spol. s r. o.