Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "XML, JSON, CSV, text"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace".
Seznam předkonfigurací:

Komunikace objektem HttpRequest

XML CSV, text:
- HttpRequest - příjem nebo odeslání (GET, POST): HttpRequest příjem nebo odeslání dat pomocí metod GET nebo POST

CSV:

JSON:
- HttpRequest - Příjem dat ve formátu JSON: HttpRequest příjem a zpracování dat ve formátu JSON
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice