Promotic

Předkonfigurace "Microsoft Access - základní nastavení objektu PmaAdo"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Přístup k databázím / Microsoft Access".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Objekt PmaAdo se vytvoří s nakonfigurovaným rozhraním pro zvolený typ databáze. Současně je ve vlastnosti DbConnectionString přednastaven připojovací řetězec pro připojení k databázi. Ten bude nutný v některých případech upravit tak, aby vyhovoval požadavkům pro připojení k databázi na cílovém počítači..

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "PmaAdo"
Připojovací řetězec k databáziU souborových databází je nutno upravit ve vytvořeném připojovacím řetězci cestu k souboru dat nebo ke složce se soubory dat (dBase).
Vytvoří DTI metody projektanta rozhraníVytvořit hlavní a pomocné metody pro práci s tabulkou databáze
Skriptovací jazyk objektu(ů)Skriptovací jazyk objektu(ů) aplikace
0 - vbscript
1 - javascript

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.