Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Microsoft Access - připojení k databázi objektem PmaAdo a práce s tabulkou."

připojení k databázi objektem PmaAdo a práce s tabulkou..
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Přístup k databázím / Microsoft Access".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
Objekt PmaAdo vznikne s nakonfigurovaným rozhraním pro zvolený typ databáze. Současně je ve vlastnosti DbConnectionString přednastaven připojovací řetězec pro připojení k databázi. Ten bude nutný v některých případech upravit tak, aby vyhovoval požadavkům pro připojení k databázi na cílovém počítači..
 
Předkonfigurace Obraz je předkonfigurován tak, aby po připojení bylo možné okamžitě vytvořit testovací tabulku (datatest) s primárním klíčem ve sloupci cindex. SQL příkaz pro vytvoření tabulky je obsažen v objektu PmgString pole DbExecute a je aktivován tlačítkem Run the SQL statement. Tlačítkem INSERT INTO lze přidat nový záznam v tabulce. Hodnoty nového záznamu jsou náhodně generovány (v poli Values) tlačítkem se symbolem "šipky v kruhu". Tlačítka UPDATE a DELETE provedou změnu hodnot záznamu nebo jeho smazání. Tlačítko se symbolem "šipky v kruhu" v tomto případě zobrazí hodnotu, která je na označeném řádku tabulky ve sloupci cindex. Ve spodní části obrazu je informační systém, který oznamuje výsledek prováděných operací..
 
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "DbAccess"

Připojovací řetězec k databáziU souborových databází je nutno upravit ve vytvořeném připojovacím řetězci cestu k souboru dat nebo ke složce se soubory dat (dBase).
Skriptovací jazyk objektu(ů)Skriptovací jazyk objektu(ů) aplikace
0 - vbscript
1 - javascript
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".

PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".

DbTypeDbType

Historie:
Pm8.03.24: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice