Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmTelepermXU - Ovladač pro komunikaci se systémem Siemens TELEPERM

Řídicí systém TELEPERM firmy Siemens je používán zejména v elektrárnách a teplárnách. Tento ovladač byl prvotně vytvořen pro jadernou elektrárnu (systém Topas, Mochovce Slovensko) a komunikuje s externí jednotkou (XU=external unit) typu OM690 tohoto systému.
 
Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné přečíst kapitolu: Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů.
 
Základní vlastnosti ovladače:
- Komunikace je přes Ethernet.
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy MASTER (tzn. že dává podnět k přenosu dat).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmComm.

Ovladač podporuje použití objektu PmCommMsg. Objekt PmCommData nelze použít.

 
Omezení:
- Ovladač umí zapisovat, nemá však zatím implementován typ zprávy pro čtení dat.
 

Doporučené hodnoty parametrů:

Doporučené hodnoty pro Parametry Ethernet:
Číslo TCP/UDP portu18000
Typ Ethernet přenosuTCP
Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Číslo identifikace klientaČíslo podle kterého server identifikuje PROMOTIC aplikaci

Popis komunikace pomocí objektů PmCommMsg

- StateRequest TXP_GET_STATE:

Získání informace o stavu serveru a zároveň je to registrace v serveru.

Po spojení s XU jednotkou klient (aplikace PROMOTIC) musí vyžádat informaci o stavu serveru XU. Pokud XU není ve stavu "leading", pak klient nemůže poslat jinou zprávu než TXP_GET_STATE.

V záložce Data-příjem jsou proměnné:
State: Stav serveru. Datový typ je Long. Význam:
1=starting up
2=standby - tzn. za chvili se stane leading
3=leading - jen v tomto stavu lze přenášet data!
4=soon shutdown
 
- Write Data TXP_WRITE_POS:

Zápis dat do serveru XU.

Klient může zapisovat pouze své "vlastní" data. To jsou ta, která jsou registrovaná pro zápis pro tohoto klienta. Každé dato může být registrováno pro zápis pouze pro 1 klienta.

Pokud se klient odpojí nebo nezašle zápisový příkaz po víc než 1 minutu, pak XU předpokládá, že je klient "mrtvý". V důsledku toho pak XU nastaví všechna příslušející data do neplatného stavu. Pro potlačení tohoto chování stačí poslat prázdný zápisová příkaz (tzn. zaslat zprávu TXP_WRITE_POS s počtem zasílaných dat = 0).

V záložce Data-zaslání jsou proměnné:

Objekt obsahuje vždy položku "Nmb". Ostatní položky se přidávají podle nastavení v parametrech zprávy.

Nmb: Aktuální počet zasílaných dat. Datový typ je Long. Hodnota může být od 0 (včetně) až po max.hodnotu zadávanou v parametrech zprávy.
vX_ProcId: Identifikátor proměnné. Datový typ je String. Může mít max. 24 znaků. Při posílání do serveru se k tomuto textu přidá 1 mezera na začátek (tzn. každý identifikátor na serveru musí začínat mezerou) a na konci se doplní mezerama tak, aby celková délka měla 25 znaků.
vX_Value: Posílaná hodnota proměnné. Datový typ Single (pro analogové signály) nebo Long (pro binární signály). Pro binární signály se do serveru vždy zašle hodnota 0 nebo 1.
vX_Time: Čas posílané hodnoty. Datový typ je Date. Tato proměnná je v datech pouze pokud je toto povoleno v parametrech zprávy. Pokud není, pak se posílá prázdná hodnota a server doplní aktuální čas.
vX_Quality: Stav (kvalita) posílané hodnoty. Datový typ je Long. Tato proměnná je v datech pouze pokud je toto povoleno v parametrech zprávy. Pokud není, pak se posílá 0. Význam bitů tohoto stavu:
0.bit: Neinicializováno
1.bit: Neplatný
2.bit: Přepsaná hodnota
3.bit: Simulováno
4.bit: Nejisté
5.bit: HW chyba
6.bit: In service
7.bit: Time adjusted
V záložce Data-příjem jsou proměnné:
Code: Příznak úspěšnosti zaslání. Hodnota menší než 0 znamená příznak špatného přenosu.
Module: Interní hodnota Teleperm (identifikace potvrzovaného modulu)
Line: Interní hodnota Teleperm (číslo řadky v systému)
 
- Explicit disconnect TXP_DISCONNECT: Oznámení do serveru že se klient bude odpojovat.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice