Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmMelsecQA - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Mitsubishi řady A/Q/L

Tento ovladač slouží pro komunikaci s PLC automaty Mitsubishi řady A, Q a L protokolem Melsec. Podporuje formáty "Compatible 1C/3C/3E frames". Viz také Komunikace s PLC automaty Mitsubishi.
 
Ovladač lze použít i pro komunikaci s automaty řady FX. Tyto automaty mají na svém sériovém programátorském komunikačním portu implementován jiný typ protokolu - pro ten lze použít ovladač PmMelsecFXS. Pokud má však automat ještě jiný port, pak je pro něj někdy nutno použít ovladač PmMelsecQA. Například:
- Automat s integrovaným Ethernet portem (např. FX3GE). V ovladači je nutno nastavit: Formát protokolu = "A1E/BIN = A series Ethernet Binary (for A1SJ71E71 Ethernet interface module)", v PLC je nutné natavit: Communication Data Code = Binary Code.
- Automat MELSEC FX2N-16MR má další modul pro sériovou linku. Přes tuto linku lze komunikovat ovladačem PmMelsecQA s nastaveným formátem "Compatible 1C frames".
 
Ovladač lze také použít pro komunikaci s Ethernet komunikačním modulem A1SJ71E71-B2/B5 pro automaty řady A.
 
Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné přečíst kapitolu: Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů.
 
Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence: PmMelsec. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
- Komunikace je přes Ethernet nebo přes sériový port počítače (COM1, COM2 ...). Formáty 1C a 3C jsou sice určeny pro sériovou linku a formát 3E je určen pro Ethernet, ale ovladač umožňuje všechny tyto formáty provozovat na obou rozhraních. Například lze použít převodník "RS232/Ethernet" a formátem 1C komunikovat v PROMOTIC aplikaci přes Ethernet.
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy MASTER (tzn. že dává podnět k přenosu dat).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmComm.

Ovladač podporuje používání objektů PmCommMsg a PmCommData. Pro běžné případy přenosu dat je výhodnější použít objekt PmCommData.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Mitsubishi PLC"

- Komunikace je síťová, tzn. že jedním objektem PmComm lze komunikovat s více zařízeními (protokol umožňuje adresaci více zařízení).
 
Seznam typů datových oblastí (devices) podporovaných ovladačem:
X-Input Bit device Adresa v ItemId se zadává hexadecimálně.
Y-Output Bit device Adresa v ItemId se zadává hexadecimálně.
M-Internal Relay Bit device
L-Latch Relay Bit device
S-Step Relay Bit device
B-Link Relay Bit device Adresa v ItemId se zadává hexadecimálně.
F-Annunciator Bit device
D-Data register Word device
W-Link register Word device Adresa v ItemId se zadává hexadecimálně.
R-File register Word device
TS-Timer (contact) Bit device
TC-Timer (coil) Bit device
TN-Timer (current value) Word device
CS-Counter (contact) Bit device
CC-Counter (coil) Bit device
CN-Counter (current value) Word device
SM-Special Relay Bit device
SD-Special register Word device
 

Doporučené hodnoty parametrů:

Doporučené hodnoty pro Parametry sériové linky:
Rychlost19200 Bd
Počet datových bitů8 / 7 (závisí na nastavení PLC)
ParitaNO (žádná) / EVEN (sudá)
Počet stopbitů1
Počet opakování při neúspěšném přenosu0
Timeout mezi příjmem 2 znaků100 ms
Prodleva mezi příjmem a vysíláním0 ms
Řízení RTS signálulog.1
Řízení DTR signálulog.1
Doporučené hodnoty pro Parametry Ethernet:
Číslo TCP/UDP portuNastavená hodnota musí být v souladu s nastavením v PLC automatu (na komunikační kartě nebo v převodníku). Je to port na straně PLC.

Poznámka: V PLC se také nastavuje port na straně klienta - tzn. na straně PROMOTIC aplikace. Systém PROMOTIC však tento port tvoří náhodně (vybere nějaký volný port) a v aplikaci PROMOTIC se tento port nezadává. V PLC tedy nelze nastavit nějaké pevné číslo. Lze tam však nastavit, že na hodnotě tohoto portu nezáleží.

Typ Ethernet přenosuTCP. Lze však zvolit i UDP pokud je to takto nastaveno v PLC automatu, na komunikační kartě nebo v převodníku.
Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Formát protokoluUrčuje tvar protokolu. Závisí na typu PLC a jeho nastavení (např. závisí na nastavení přepínače MODE na komunikačním modulu AJ71C24).
3E/ASCII = Q series ethernet (compatible 3E), ASCII Format (for Q series E71) -

Protokol pro Ethernet pro PLC řady L a Q-E71. Je to varianta ve tvaru "ASCII code" (varianta "binary code" zatím není v ovladači implementována).

3C/CF1 = Q series serial (compatible 3C), Control Format 1 -

Protokol pro sériovou linku pro PLC řady Q C24. Je to základní (doporučená) varianta a od ní jsou pak odvozeny následující 3 podvarianty.

3C/CF2 = Q series serial (compatible 3C), Control Format 2 (Format 1 with block num added) -

Podvarianta formátu 3C/CF1, kdy se do protokolu ještě přidává číslo bloku.

3C/CF3 = Q series serial (compatible 3C), Control Format 3 (Format 1 with STX+ETX added) -

Podvarianta formátu 3C/CF1, kdy protokol začíná znakem STX (=2) a končí znakem ETX (=3).

3C/CF4 = Q series serial (compatible 3C), Control Format 4 (Format 1 with CR+LF added) -

Podvarianta formátu 3C/CF1, kdy na konci každé zprávy jsou 2 znaky CR+LF.

1C/CF1 = A series (compatible 1C), Control Format 1 -

Protokol pro sériovou linku pro PLC řady A, ale lze použít i pro PLC řady Q. Je to základní (doporučená) varianta a od ní jsou pak odvozeny následující 3 podvarianty.

1C/CF2 = A series (compatible 1C), Control Format 2 (Format 1 with block num added) -

Podvarianta formátu 1C/CF1, kdy se do protokolu ještě přidává číslo bloku.

1C/CF3 = A series (compatible 1C), Control Format 3 (Format 1 with STX+ETX added) -

Podvarianta formátu 1C/CF1, kdy protokol začíná znakem STX (=2) a končí znakem ETX (=3).

1C/CF4 = A series (compatible 1C), Control Format 4 (Format 1 with CR+LF added) -

Podvarianta formátu 1C/CF1, kdy na konci každé zprávy jsou 2 znaky CR+LF.

A1E/ASCII = A series Ethernet ASCII (for A1SJ71E71 Ethernet interface module) -

Protokol pro Ethernet pro PLC řady A s přídavným komunikačním modulem A1SJ71E71-B2/B5. Přepínač SW2 je na tomto modulu přepnut na ASCII tvar protokolu.

A1E/BIN = A series Ethernet Binary (for A1SJ71E71 Ethernet interface module) -

Protokol pro Ethernet pro PLC řady FX s integrovaným Ethernet portem a PLC řady A s přídavným komunikačním modulem A1SJ71E71-B2/B5. V PLC musí být přepínač Communication Data Code (nebo SW2 na těchto modulech) přepnut na binární tvar protokolu.

Message Wait Time0 ms. Jen pokud je nastaven formát protokolu 1C nebo A1E. Hodnota určuje prodlevu (minimální čas) odpověďi z PLC. Hodnota je v rozsahu od 0 do 150 ms.
Timeout příjmu odpovědi500 ms. Jen pro sériovou linku. Čas (v milisekundách) po který bude ovladač čekat na odpověď při vyslání zprávy. Pokud do této doby nepřijde vyžádaná odpověď, pak se přenos zprávy ukončí (vyvolá se událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).
Povolit kontrolní sumuNe. Jen pokud je nastaven formát protokolu 1C nebo 3C. (závisí na nastavení přepínače SW21 na komun.modulu AJ71C24)

Popis komunikace pomocí objektů PmCommData

Pro tento ovladač lze použít objekty PmCommData. Pro běžné případy přenosů dat je to výhodnější než použít objekt PmCommMsg.

Proměnné v objektu PmCommData (nebo ještě lépe proměnné v objektu PmData s datovým rozšířením ExtComm) mohou být v libovolném množství, libovolného typu v libovolném pořadí. Ovladač sám optimálním způsobem vnitřně vytvořenými komunikačními zprávami vyčítá data ze zařízení.

Proměnné se vyčítají všechny (pokud konfigurátor Obnovování dat povoleno je zatržen). Při zápisu do proměnné se posílá do zařízení jen tato jedna proměnná (pokud konfigurátor Automaticky zasílat při zápisu do položky je zatržen).

 
Popis konfigurátoru ItemID:

ItemId je textový identifikátor položky, který slouží k adresaci položky v zařízení. Z konfigurátoru ItemID ovladač pozná, jak se má hodnota položky přijímat nebo vysílat. Text lze buď napsat ručně, nebo sestavit pomocí okna, které se otevře tlačítkem vpravo od konfigurátoru. Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Text může mít podobu například "X.1f9.W" s významem:

X = Typ datové oblasti. Viz seznam typů uvedených v tabulce výše.
1f9 = Adresa v datové oblasti (pro některé oblasti se zadává decimálně, pro jiné hexadecimálně). Pro bitové oblasti se zadává vždy adresa bitu (nejen když je datový typ b, ale také pro W, I, atd.).
W = Datový typ (b=Bit, W=Word unsigned, I=Word signed, L=DWord signed, R=Real).
 
Popis konfigurátoru PmCommData > Parametry > Speciální parametry:
CPUJen pokud je nastaven formát protokolu 1C. Typ procesoru daného PLC.
ACPU
AnCPU
Destination station addressStandardně se zadává hodnota 0. Určuje číslo cílové stanice v síti.
Destination I/O addressJen pokud je nastaven formát protokolu 3E. Standardně se zadává hodnota 03FF hexa, tzn. 1023 decimálně. Toto číslo vynásobené 16 určuje základní adresu I/O signálu.
CPU monitoring timerJen pokud je nastaven formát protokolu 3E. Určuje čas čekání od doby kdy serie Q E71 (po přijetí požadavky z PROMOTIC) podá požadavek do PLC CPU do doby kdy je požadavek vrácen.
0 - Čeká neomezeně dlouho
1 - 65535 - Čeká zadanou dobu (jednotka je 250 ms)
Max.read of BIT device points in BIT units256 (64 pro A1E/BIN interface modul). Počet bitových hodnot (čtených z oblastí "Bit device", například X,Y..), které lze najednou přenést v jedné komunikační zprávě. Závisi na typu PLC ale všechny PLC umí přenášet alespoň 256 bitových hodnot. Je použito pro proměnné, které čtou z "Bit device" s datovým typem b=Bit.
Max.read of BIT device points in WORD units64. Počet Word (2-Byte) hodnot (čtených z oblastí "Bit device", například X, Y ..), které lze najednou přenést v jedné komunikační zprávě. Závisi na typu PLC ale všechny PLC umí přenášet alespoň 64 Word hodnot (tzn. 64*16=1024 bitových hodnot). Je použito pro proměnné, které čtou z "Bit device" s datovými typy: W=Word unsigned, I=Word signed, L=DWord signed nebo R=Real.
Max.read of WORD device points in WORD units512. Počet Word (2-Byte) hodnot (čtených z oblastí "Word device", například D, W, TN ..), které lze najednou přenést v jedné komunikační zprávě. Závisi na typu PLC ale všechny PLC umí přenášet alespoň 512 hodnot.

Popis komunikace pomocí objektů PmCommMsg

Objekty PmCommMsg lze použít pro speciální komunikace, které nelze provést objektem PmCommData. Například když se požaduje přenášet data v přesně definovaném pořadí.
Popis konfigurátoru PmCommMsg > Parametry > Parametry zprávy:
CPUJen pokud je nastaven formát protokolu 1C. Typ procesoru daného PLC.
ACPU
AnCPU
DeviceTyp datové oblasti. Viz seznam typů uvedených v tabulce výše.
Data type
Bit - Jen pro data typu "Bit device". V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Boolean.
Word unsigned - Pro data typu "Word device" i "Bit device". V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Long.
Word signed - Pro data typu "Word device" i "Bit device". V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Integer.
DWord signed - Pro data typu "Word device" i "Bit device". V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Long.
Real - Pro data typu "Word device" i "Bit device". V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Single.
CommandTyp příkazu.
Batch Read - dávkové čtení dat z PLC
Batch Write - dávkový zápis dat do PLC
Number of PointsPočet (čtených nebo zapisovaných) datových položek.
Address in Data-WriteJen pokud je nastaven formát protokolu 1C. Zde se určuje, zda adresa dat bude zadávána zde nebo v proměnné v záložce Data-zaslání. Lepší a obecnější je zadávat adresu v proměnné v záložce, protože ji lze pak dynamicky měnit i za běhu aplikace (proto pro novější protokoly se již tento konfigurátor neobjevuje).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice