Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmKoyo - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty firmy Koyo Electronics

Tento ovladač slouží pro komunikaci s PLC automaty firmy Koyo Electronics. Viz také Komunikace s PLC automaty firmy Koyo Electronics.
 
Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné přečíst kapitolu: Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů.
 
Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence: PmKoyo. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
- Ovladač komunikuje s automaty PLC Direct Logic firmy Koyo Electronics (typ DL 205,305,405,05,06) protokolem DirectNET.
- Komunikace je přes sériový port počítače (COM1, COM2 ...).
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy MASTER (tzn. že dává podnět k přenosu dat).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmComm.

Ovladač podporuje použití objektu PmCommMsg. Objekt PmCommData nelze použít.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Koyo PLC"

 

Doporučené hodnoty parametrů:

Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Timeout příjmu odpovědi Čas (v milisekundách) po který bude ovladač čekat na odpověď při vyslání zprávy. Pokud do této doby nepřijde vyžádaná odpověď, pak se přenos zprávy ukončí (vyvolá se událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).
MódProtokol DirectNET má dva módy. Nastavení módu je potřeba udělat jen v PROMOTIC aplikaci, PLC automat automaticky detekuje, který mód se používá.
HEX - Doporučovaný mód, který optimalizuje množství přenášených bajtů tím že, data transformuje do Hexa bajtů.
ASCII - Tento mód vyžaduje pro přenos dvakrát větší množství bajtů než mód HEX. Není proto doporučován pro přenosy většího množství dat.
 

Popis komunikace pomocí objektů PmCommMsg

Detailní popis jednotlivých zpráv a adres vstupů, výstupů, čítačů, atd. naleznete v dokumentaci k PLC Koyo kapitola 6 a přílohy D,E,F.
Popis konfigurátoru PmCommMsg > Parametry > Parametry zprávy:
Typ datUrčuje typ dat, které se mají zapisovat do/číst z PLC. První čtyři typy jsou určené pro typy PLC DL 205/405/05/06. Pro starší typ DL305 jsou určené poslední čtyři typy.
31 - V memory, T/C current value - Pomocí této zprávy je umožněn přístup k jakékoliv informaci v PLC. Vstup, výstup, programová paměť, datová paměť, čítače, stavové bity, TMR, CTR, atd.

Jedna hodnota tohoto typu je v PLC reprezentována 16 bity (nabývá hodnoty od 0 do 65535). V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Long.

32 - Inputs (X,GX,SP) - Tato zpráva je podmnožinou zprávy (31). Pomocí této zprávy je umožněn přístup k vstupům a speciálním relé.

Adresuje se vždy osm vstupů nebo výstupů najednou. To znamená, že pokud chceme změnit jeden výstup, pak musíme znát stav zbylých sedmi a najednou je všechny změnit.

Jedna hodnota tohoto typu je v PLC reprezentována 1 bitem. V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Boolean.

33 - Outputs (Y,C,Stage,T/C bits) - Tato zpráva je podmnožinou zprávy (31). Pomocí této zprávy je umožněn přístup k výstupům, stavovým bitům čítačů, stavovým bitům časovačů a stavovým bitům.

Adresuje se vždy osm vstupů nebo výstupů najednou. To znamená, že pokud chceme změnit jeden výstup, pak musíme znát stav zbylých sedmi a najednou je všechny změnit.

Jedna hodnota tohoto typu je v PLC reprezentována 1 bitem. V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Boolean.

39 - Diagnostic status - Pomocí této zprávy zjistíme veškerou diagnostiku PLC. Poslední chyba, počet úspěšných zpráv, počet chybných zpráv, počet opakování, atd.

Jedna hodnota tohoto typu je v PLC reprezentována 8 bity (nabývá hodnoty od 0 do 255). V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Byte.

31 (DL305) - Data registers - Pomocí této zprávy je umožněn přístup k datovým registrům.

Jedna hodnota tohoto typu je v PLC reprezentována 8 bity (nabývá hodnoty od 0 do 255). V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Byte.

31 (DL305) - T/C accumulator - Pomocí této zprávy je umožněn přístup k akumulátoru čítačů a časovačů.

Jedna hodnota tohoto typu je v PLC reprezentována 16 bity (nabývá hodnoty od 0 do 65535). V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Long.

33 (DL305) - I/O, internal relays, shift register bits - Pomocí této zprávy je umožněn přístup k vstupům, výstupům, speciálním relé, čítačům, časovačům. U této zprávy lze (na rozdíl od PLC 205,405) adresovat jednotlivé bity samostatně.

Jedna hodnota tohoto typu je v PLC reprezentována 1 bitem. V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Boolean.

39 (DL305) - Diagnostic status - Pomocí této zprávy zjistíme veškerou diagnostiku PLC. Poslední chyba, počet úspěšných zpráv, počet chybných zpráv, počet opakování, atd.

Jedna hodnota tohoto typu je v PLC reprezentována 8 bity (nabývá hodnoty od 0 do 255). V aplikaci PROMOTIC je uložena jako datový typ Byte.

Počet datUrčuje počet dat, které se mají zapisovat do/číst z PLC. Data se automaticky vygenerují do záložky Data-příjem nebo Data-zaslání.
Směr přenosuUrčuje, zda se data budou zapisovat do PLC nebo číst z PLC.
Write - Data se budou zapisovat do PLC.
Read - Data se budou číst z PLC.
Pro každý typ dat se do záložek Data-zaslání a Data-příjem objektu PmCommMsg vygenerují následující proměnné:
V záložce Data-zaslání jsou proměnné:
Slave - Zde se zadává adresa PLC, se kterým požadujete komunikaci.
Addr - Zde se zadává adresa první požadované proměnné. Pro V-Memory se zde zadává DirectNet Reference Address (adresa jednotlivých paměťových míst, která se používá v PLC).

Upozornění: Není to přímá adresa V-memory! V dokumentaci PLC jsou v dodatku pro daný typ PLC uvedeny mapy paměti V-Memory s přepočtem na DirectNet Reference Address.

Data0.. - Zde se zadávají hodnoty, které se mají poslat. Tyto proměnné jsou jen pro Směr přenosu = Write.
V záložce Data-příjem jsou proměnné:
Data0.. - Zde se ukládájí přijaté hodnoty. Tyto proměnné jsou jen pro Směr přenosu = Read.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice