Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmAdam - Ovladač pro komunikaci s automaty ADAM

Tento ovladač slouží pro komunikaci s automaty ADAM řady 4000 a 5000. Viz také Komunikace s moduly ADAM firmy Advantech.
 
Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné přečíst kapitolu: Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů.
 
Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence: PmAdam. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
- Komunikace je přes sériový port počítače (COM1, COM2 ...).
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy MASTER (tzn. že dává podnět k přenosu dat).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmComm.

Ovladač podporuje použití objektu PmCommMsg. Objekt PmCommData nelze použít.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "ADAM modul"

- Komunikace je síťová, tzn. že jedním objektem PmComm lze komunikovat s více zařízeními (protokol umožňuje adresaci více zařízení).
 
Komunikace obsahuje všechny zprávy potřebné pro komunikaci s automaty ADAM všech typů řady 4000 a 5000. Zprávy jsou členěny podle jednotlivých automatů (pro každý automat příslušná množina zpráv) nebo lze v okně parametry zpráv vybrat "Typ ADAMu" = "Obecný ADAM" a tím zobrazíme všechny implementované zprávy pro všechny ADAMy. Pro zformulování neimplementované zprávy můžeme zadat v okně parametry zpráv "Typ ADAMu" - "zadání uživatelem". Zpráva pak umožní po nastavení dat vysílat a přijímat obecnou stringovou hodnotu definovanou uživatelem. Každá zpráva je jednoznačně identifikována popisem (viz okno parametry zpráv - "Typ zprávy"), který je shodný s identifikací v originální dokumentaci. Výjímkou je zpráva #aaSiBB(data), která byla podle použití rozdělena na dvě zprávy:
#aaSiBB(data2B) - nastavení jednoho výstupního kanálu
#aaSiBB(data4B) - nastavení všech výstupních kanálů
 
Všechny rozsahy proměnných jsou jednoznačně dány typem zprávy a jejím popisem. Rozlišujeme celočíselné proměnné na 1,2,4,8 znaků. Float hodnoty jsou kódovány do řetězce znaků formátem "Engineering Units" - to znamená na 7 znaků, kde je obsaženo znaménko, 5 cifer a desetiná tečka. U množiny zpráv "Analog Output Command Set" ADAMů řady 5000 se vyskytují zprávy #aaSiCj(data) a #aaSiCj6, které používají jiný formát Float hodnot. K zakódování slouží pouze 6 znaků, které neobsahují znaménko a desetiná tečka je dána pevnou pozicí ve třetím znaku.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice