Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

While...Wend - příkaz jazyka VBScript

Popis:
Provádí skupinu příkazů dokud je hodnota dané podmínky true.
Syntaxe:
While podmínka
  [příkazy]
Wend
 
podmínka Číselný nebo řetězcový výraz, který je vyhodnocen na true nebo false. Pokud podmínka je Null, pak je považována za false.
příkazy Jeden nebo více příkazů, které se provádějí dokud podmínka je true.
Poznámka:
Pokud je podmínka true, pak se všechny příkazy provádějí, dokud se nenarazí na příkaz Wend. Řízení se pak vrací zpátky na příkaz While a podmínka je znovu vyhodnocena. Pokud je podmínka stále true, pak proces se opakuje. Pokud není true, pak se řízení předá následujícímu příkazu za příkazem Wend.

Cykly While...Wend mohou být vnořené do sebe sama do libovolné úrovně. Každý Wend odpovídá nejposlednějšímu While.

 
Tip: Příkaz Do...Loop poskytují strukturovanější a flexibilnější způsob tvorby cyklu.
Viz také:
Příklad:
Dim Counter
Counter = 0
While Counter < 20
  Counter = Counter + 1
  Pm.Debug "Counter=" & Counter
Wend
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice