Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Režimy systému PROMOTIC v závislosti na licenci

Vývojové a runtime prostředí PROMOTIC se spouští v různých režimech podle toho s jakou licencí se spouští. Může se například spouštět bez licenčního klíče (bez HW klíče), s vývojovou licencí PmDev, s runtime licencí PmRt100, PmRt500, PmRt1000, PmRt5000, PmRt50000, PmRtProf, atd. Pokud se systém spouští bez licenčního klíče, pak režimy ještě závisí na nastavení konfigurátoru Režim runtime bez licenčního klíče. Následuje popis všech režimů PROMOTIC, jejich omezení a chování.
 
Identifikátor aktuálního režimu pro vývojové i runtime prostředí lze zjistit ve spuštěné aplikaci PROMOTIC na následujících místech:
- v editoru aplikace dole ve stavové liště vpravo
- v INFO systému v položce /System/Licence
 

Seznam režimů vývojového prostředí

- DevNone: Vývojové prostředí nelze spustit. Tento režim je zapnut:
- pro runtime licence PmRt100 - PmRtProf
- pro aplikaci větší než 100 proměnných spuštěnou bez licenčního klíče
 
- DevFree: Vývojové prostředí zdarma (viz PmDevFree). Tento režim je zapnut pokud je aplikace spuštěna bez licenčního klíče a její velikost je do 100 proměnných. Omezení: v tomto režimu nelze v aplikaci vytvořit více než 100 proměnných. Aplikaci lze pro testovací účely spouštět v runtime módu RtForDevFree nebo pro aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů lze plnohodnotně spouštět v režimu RtFree.
 
- DevProf: Plné vývojové prostředí. Tento režim je zapnut pokud je aplikace spuštěna s licencí PmDev. Pro vývoj aplikace zde není žádné omezení. Aplikaci lze pro testovací účely spouštět v runtime módu RtForDevProf.
 
- DevForRt: Vývojové prostředí povolené v runtime licenci. Tento režim je zapnut pokud je aplikace spuštěna s runtime licencí obsahující komponentu PmDevForRt. Pro vývoj aplikace zde není žádné omezení, pouze pro vstup do vývojového prostředí se musí držet klávesa Shift.

Seznam režimů runtime prostředí

- RtNone: Runtime prostředí nelze spustit. Tento režim je zapnut pokud je aplikace spuštěna bez licenčního klíče a její velikost je nad 100 proměnných (nebo pokud je do 100 proměnných ale konfigurátor Režim runtime bez licenčního klíče je nastaven na "RtNone+DevNone - nelze spustit ani do vývojového prostředí ani do runtime").
 
- RtFree: Runtime prostředí zdarma (viz PmRtFree). Tento režim je zapnut pokud je aplikace spuštěna bez licenčního klíče, její velikost je do 30 proměnných a 10 grafických obrazů a konfigurátor Režim runtime bez licenčního klíče je nastaven na "RtFree1 - bezplatný runtime, aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů, START DO VÝVOJOVÉHO PROSTŘEDÍ" nebo "RtFree2 - bezplatný runtime, aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů, START DO RUNTIME (start do vývojového prostředí se <Shift>)". Runtime běží neomezeně dlouho, všechny komponenty jsou funkční (komunikace, databáze ..) a je povolen 2 x PmWebClient.
 
- PmRt100: Runtime prostředí s licencí PmRt100. Tento režim je zapnut pokud aplikace je spuštěna s touto licencí a velikost aplikace je do 100 proměnných.
 
- PmRt500: Runtime prostředí s licencí PmRt500. Tento režim je zapnut pokud aplikace je spuštěna s touto licencí a velikost aplikace je do 500 proměnných.
 
- PmRt1000: Runtime prostředí s licencí PmRt1000. Tento režim je zapnut pokud aplikace je spuštěna s touto licencí a velikost aplikace je do 1 000 proměnných.
 
- PmRt5000: Runtime prostředí s licencí PmRt5000. Tento režim je zapnut pokud aplikace je spuštěna s touto licencí a velikost aplikace je do 5 000 proměnných.
 
- PmRt50000: Runtime prostředí s licencí PmRt50000. Tento režim je zapnut pokud aplikace je spuštěna s touto licencí a velikost aplikace je do 50 000 proměnných.
 
- RtProf: Runtime prostředí s licencí PmRtProf. Tento režim je zapnut pokud aplikace je spuštěna s touto licencí. Velikost aplikace není omezena.
 
- RtForDevFree: Testovací runtime prostředí pro vývojové prostředí v režimu DevFree. Tento režim je zapnut pokud je aplikace spuštěna bez licenčního klíče, její velikost je do 100 proměnných a konfigurátor Režim runtime bez licenčního klíče je nastaven na "RtForDevFree - testovací runtime, aplikace do 100 proměnných". Tento režim už obsahuje upozorňovací okna a časové omezení běhu aplikace do 1 hodiny. Všechny komponenty jsou funkční (komunikace, databáze ..) a je povolen 2 x PmWebClient. Nesmí být provozováno jako skutečná, reálná aplikace.
 
- RtForDevProf: Testovací runtime prostředí pro vývojové prostředí v režimu DevProf. Tento režim je zapnut pokud je aplikace spuštěna s licencí PmDev. Runtime běží maximálně 7 dní (pro testovací účely), pak je aplikace zastavena a je zobrazeno hlášení o důvodu zastavení aplikace. Každou hodinu se otevře okno s hlášením (toto okno však nemá vliv na funkčnost aplikace), všechny komponenty jsou funkční (komunikace, databáze ..) a je povoleno 10 PmWebClient. Nesmí být provozováno jako skutečná, reálná aplikace.
 
- RtAppDemo: Runtime prostředí určené pro vytváření DEMO aplikací. Tento režim je zapnut pokud je aplikace spuštěna bez licenčního klíče a konfigurátor Režim runtime bez licenčního klíče je nastaven na "RtAppDemo - předváděcí runtime, neomezená velikost aplikace". Aplikace při spuštění otevře upozorňovací okno a pak běží 1 hodinu. V běžící aplikaci jsou všechny komponenty funkční (komunikace, databáze ..) a je povolen 1 x PmWebClient.

Projektant tak může v systému PROMOTIC vytvořit své DEMO aplikace, včetně například skutečné komunikace s požadovaným zařízením a nabízet je svým koncovým zákazníkům za účelem prezentace. Nesmí být provozováno jako skutečná, reálná aplikace.

Systémy PROMOTIC bez licenčního klíče

Z výše uvedeného seznamu plyne, že systém PROMOTIC lze provozovat i bez zakoupení licence. Bez zakoupení licence lze používat následující režimy:
 
PROMOTIC zdarma:

Pokud je velikost aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů a konfigurátor Režim runtime bez licenčního klíče je nastaven na "RtFree1 - bezplatný runtime, aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů, START DO VÝVOJOVÉHO PROSTŘEDÍ" nebo "RtFree2 - bezplatný runtime, aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů, START DO RUNTIME (start do vývojového prostředí se <Shift>)", pak jsou zapnuty režimy DevFree a RtFree. Takovou aplikaci lze bez omezení používat jako freeware. Viz: PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC.

 
Vývojové prostředí zdarma:

Pokud je velikost aplikace do 100 proměnných, pak je zapnut režim DevFree. Tak lze aplikace do licence PmRt100 vyvíjet bez zakoupení vývojového prostředí.

 
Aplikační demo zdarma:

Pokud konfigurátor Režim runtime bez licenčního klíče je nastaven na "RtAppDemo - předváděcí runtime, neomezená velikost aplikace", pak je zapnut režim RtAppDemo. Lze tak z neomezeně velké aplikace vytvořit funkční DEMO vhodné pro nabízení koncovým zákazníkům za účelem prezentace.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice