Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmActiveX - licence pro přístup k externím ActiveX objektům

Základní informace:

Systém PROMOTIC umožňuje pomocí objektu PmActiveX napojení na libovolné (negrafické) ActiveX objekty (používat jejich metody, vlastnosti a události) a plně je využívat v aplikacích PROMOTIC.

Zakomponováním vhodných ActiveX prvků do systému PROMOTIC lze dále rozšiřovat jeho funkčnost. Nepřeberné množství ActiveX prvků je k dispozici na internetových stránkách.

 
Příklady ActiveX objektů používaných v systému PROMOTIC:
- ActiveX objekt AtouchX pro komunikaci s PLC firmy AMiT.
- ActiveX objekt pro komunikaci s PLC firmy Johnson Controls.
 
Obchodní podmínky:

Použití objektu PmActiveX v aplikaci vyžaduje zakoupení licence PmActiveX. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

 
Použití grafického prvku PmiAx licencováno není - je bezplatné. Tento grafický prvek lze použít například pro zobrazení:
- tabulky dat, viz ActiveX objekt PmTable.
- trendu dat, viz ActiveX objekt TrendsView.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice