Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmActiveX - licence pro přístup k externím ActiveX objektům

Základní informace:

Systém PROMOTIC umožňuje pomocí objektu PmaActiveX napojení na libovolné (negrafické) ActiveX objekty (používat jejich metody, vlastnosti a události) a plně je využívat v aplikacích PROMOTIC.

Zakomponováním vhodných ActiveX objektů do systému PROMOTIC lze dále rozšiřovat jeho funkčnost. Nepřeberné množství ActiveX objektů je k dispozici na internetových stránkách.

 
Příklady ActiveX objektů používaných v systému PROMOTIC:
- ActiveX objekt pro komunikaci s PLC automaty Johnson Controls.
- ActiveX objekt AtouchX pro komunikaci s PLC automaty AMiT.
 
Obchodní podmínky:

Použití objektu PmaActiveX vyžaduje zakoupení licence "PmActiveX". S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

 
Použití Pmg objektu PmgActiveX licencováno není - je zdarma. Má však tato omezení v obrazech zpřístupněných do webu. Obraz musí být v konfigurátoru "Nastavení skriptovacího jazyka" nastaven na VBScript a lze jej prohlížet pouze v InternetExploreru.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice