Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Licenční soubor SWK vázaný na HW komponenty počítače

SW klíč s kontrolou HW počítače je jedním z méně používaných způsobů distribuce runtime licencí systému PROMOTIC. Nejčastěji jsou licence systému PROMOTIC distribuovány v HW klíči v USB nebo LPT provedení. SW klíč s kontrolou HW je nejčastěji používán v jednoúčelových zařízeních, kde přítomnost HW klíče není z různých důvodů žádoucí. Nevýhodou tohoto způsobu licencování je nepřenositelnost tohoto klíče na jiný počítač.

Aby bylo možné tento způsob klíčování použít, aplikace musí být vytvořena systémem PROMOTIC verze 7.1.0 (tzn. verze z konce roku 2006) a novější.

 
Distribuce:

V případě požadavku zákazníka na runtime se SW klíčem s kontrolou HW se použije programová utilita PmSwLic.exe. Ta je k dispozici ve složce Tools PROMOTIC instalace nebo je ke stažení zde download. Tuto utilitu spusťte na cílovém počítači (na kterém bude provozována aplikace PROMOTIC) běžným způsobem (ne "jako správce"). Utilitu je nutné spustit "jako správce" pouze tehdy, pokud bude aplikace PROMOTIC užívající tuto licenci, také spouštěna "jako správce". Po spuštění tato utilita vytvoří ve stejné složce soubor PmSwLic.dat s informacemi o HW počítače, který je nutné zaslat e-mailem zpět do firmy MICROSYS.

Upozornění: Spuštění utility PmSwLic.exe může zabránit instalovaný antivirový program.

 
Na základě souboru PmSwLic.dat a objednávky firma MICROSYS následně vytvoří příslušný licenční soubor PmXXXX.swk, ve kterém je obsažena celá příslušná RT licence PROMOTIC. Kde PmXXXX.swk je názvem příslušného licenčního souboru. V názvu licenčního souboru je obsaženo číslo licence (např. název licenčního souboru je Pm3401.swk, kde 3401 je číslo licence).
 
Rozšíření těchto klíčů probíhá stejným způsobem, jako rozšíření HW klíčů, tzn. v objednávce je nutné uvést číslo rozšiřovaného klíče.

V případě významnější změny HW konfigurace příslušného PC, kdy příslušný SW klíč přestane fungovat, je pak nutné jeho znovuzprovoznění konzultovat s firmou MICROSYS.

 
Zprovoznění:

Licenční soubor je nutno zkopírovat do složky aplikace (projektu) systému PROMOTIC. V INI souboru aplikace je pak nutné doplnit nebo upravit klíč Media v sekci [Licence] následujícím způsobem:

[Licence]
Medium=swkey:PmXXXX.swk
 
Upozornění:
- Tato licence není přenosná na jiný počítač !
- Licenční soubor (tzn. soubor PmXXXX.swk) je jednoznačně přiřazen pouze ke konkrétním komponentám počítače (výrobní číslo HDD, základní desky, ...).
- V licenčním souboru je obsažena celá požadovaná licence.
- Licenční soubor je nutno zkopírovat do složky aplikace (projektu) systému PROMOTIC.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice