Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastErr - vlastnost objektu PmaCommMsg

Popis:
Hodnota chyby (error) posledního přenosu komunikační zprávy.
Syntaxe:
LastErr As Long
Volání:
n = oCommMsg.LastErr
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Hodnoty viz událost onEndOfTransfer tohoto objektu.

K zjištění textového popisu chyby posledního přenosu zprávy slouží vlastnost LastTextErr tohoto objektu.

Kumulativní počet chyb lze zjistit metodou PmaCommMsg.GetCount nebo PmaComm.GetCount (vhodné zjištění nefunkčnosti komunikace).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice