Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AutoRunEnabled - vlastnost objektu PmaCommMsg

Popis:
Povolení/zákaz automatického přenosu.
Syntaxe:
AutoRunEnabled As Boolean
Volání:
oCommMsg.AutoRunEnabled = false
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Automaticky přenášet" tohoto objektu.

Pokud bude automatický přenos povolen, pak se bude automaticky volat metoda Run s periodou zadanou v konfigurátoru "Perioda přenosu [ms]" (zadanou ve vlastnosti AutoRunPeriod).

 
Tato vlastnost je funkční pouze pokud zpráva je typu Master (tzn. pokud konfigurátor "Typ zprávy" je nastaven na "Master").

Historie:
Pm8.00.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice