Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Data-příjem - záložka objektu PmaCommMsg

Popis:
Seznam proměnných pro příjem. Tvar této záložky je společný více Pma objektům a proto je společný popis uveden v popisu záložky PmaObject > Data. Zde jsou popsány pouze konfigurační položky jedné proměnné, které jsou specifické pouze pro tuto záložku tohoto objektu.
Tlačítka:
NováOtevře okno Proměnná, ve kterém lze přidat novou proměnnou.
Více novýchOtevře okno Vícenásobné přidání položek, ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.
EditaceOtevře okno Proměnná, ve kterém lze editovat označenou proměnnou.
SmazatSmaže označenou proměnnou.
NahoruLze libovolně měnit pořadí proměnných. Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves Alt+šipka nahoru/šipka dolů.
DolůLze libovolně měnit pořadí proměnných. Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves Alt+šipka nahoru/šipka dolů.
SetříditSetřídí proměnné abecedně podle názvu proměnné. Dojde ke změně pořadí proměnných. Pozor na případy, kdy se k proměnným přistupuje nikoliv názvem, ale indexem (pořadím).
ExportLze vyexportovat data této záložky
Soubor typu XML - viz Export dat do textového XML souboru. Různé způsoby exportu do XML souboru jsou popsány v Import/Export v editoru Pma objektů.
ImportLze načíst (import) data do této záložky.
Výběr z OPC serveru - Tato položka je k dispozici pouze v objektu PmaOpcClientGroup. Otevře okno "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru". Na zvolené úrovni lze označit více proměnných (za pomocí kláves Ctrl, případně Shift), které se pak přidají do této záložky.
Konfigurační položky proměnné - základní:
NázevNázev proměnné (bez diakritiky, bez mezer, musí začínat písmenem).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Name.

Datový typDatový typ proměnné. Tento datový typ bude v proměnné zachován a zapisované hodnoty se do tohoto datového typu zkonvertují.

Výjímkou je datový typ Variant, znamenající, že proměnná uchová posledně zapisovanou hodnotu i s datovým typem. Takto lze do proměnné uložit i pole (není povoleno s licencí PmRtFree).

HodnotaZde se definuje buď
- hodnota (výraz), která bude přiřazena proměnné po spuštění aplikace nebo
- datová vazba na jinou hodnotu.

Viz vlastnost Value a viz Konfigurace datové vazby.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

ZaokrouhleníPokud je zatrženo, pak bude hodnota v proměnné při každém zápisu zaokrouhlena na požadovanou přesnost.

Je funkční pouze pro numerické datové typy (Double, Single, Long, Short, Byte).

Viz také Pm.Round.

PřesnostKladné číslo určující přesnost (počet desetinných nebo celých míst), na kterou bude hodnota zaokrouhlena. Například:
0.01 = zaokrouhlení na setiny
0.1 = zaokrouhlení na desetiny
0.5 = zaokrouhlení na pět desetin
1 = zaokrouhlení na celá čísla
10 = zaokrouhlení na desítky
25 = zaokrouhlení na nejbližší číslo násobku 25
PoznámkaPoznámka pro lepší orientaci v projektu, využitelná přes skriptovací rozhraní i v běžící aplikaci.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Note.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Konfigurační položky proměnné - rozšířené:
DélkaMaximální možný počet znaků. Konfigurátor se objeví pouze pro datový typ String.
Poznámka:
Skriptový přístup k proměnné v této záložce je umožněn:
- pomocí vlastnosti ReadVars nebo
- metodou Pm s použitím identifikátoru #rcvvars
Viz také:
- Záložka "Data-zaslání"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice