Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ItemEx - metoda objektu PmaCommGroup

Popis:
Metoda zpřístupňuje objekt typu PmVar, který představuje jednu proměnnou definovanou v záložce Data.
Syntaxe:
ItemEx(id, [nAttr])
Volání:
Čtení hodnoty:
val = oCommGroup.ItemEx(id).Value
Zápis hodnoty:
oCommGroup.ItemEx(id).Value = val
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou. Hodnota je:
- Název (String, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo
- Index (Long, indexováno od 0)
nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - standardní chování (jako metoda Item).
1 - při odkazu na neexistující proměnnou nebude generována globální chyba v INFO systému.
Poznámka:

Objekt PmVar obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Pokud proměnné neexistuje, pak se vrací hodnota null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.

Tato metoda zpřístupňuje pouze proměnné (s příslušným datovým rozšířením), které jsou v tomto objektu přímo vytvořené (jeho vlastní). Ve skutečnosti se do tohoto objektu zaregistrují i jiné proměnné z objektů PmaData, které mají nakonfigurované příslušné datové rozšíření s cestou k tomuto objektu (cizí). Ke všem datovým rozšířením (vlastním i cizím) zaregistrovaným v tomto objektu se lze dostat metodou GetVarExtensions.

Viz také:
Příklad:
Test zda existuje proměnná s názvem "Teplota3":
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = oCommGroup.ItemEx("Teplota", 1);
if (!oItem)
//... error

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice