Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Priority - vlastnost objektu PmAlarmItem

Popis:
Priorita alarm položky.
Syntaxe:
Priority As Long
Volání:
n = oAlItem.Priority
Hodnoty:
0 - nízká
5 - střední
10 - vysoká
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Priorita" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice