Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Hlavní - záložka objektu PmWorkspace

Popis:
Nastavení základních konfigurátorů pracovní plochy. Pracovní plocha je základní okno, jehož klientská oblast se dále dělí na rámce. V rámcích se následně zobrazují prohlížeče komponent (okna objektů PmPanel, PmReport, PmAlarmEvent ...).
Konfigurační položky:
Hlavní okno aplikacePokud je zatrženo, pak se stává pracovní plocha hlavním oknem aplikace. Hlavní okno aplikace je pevně spjato s běžící aplikací. Okno pracovní plochy je otevřeno automaticky při spuštění aplikace. Zavření hlavního okna způsobí zastavení aplikace (samozřejmě nutno splnit oprávnění AppStop, vyvolá se událost onAppStopBegin, atd.). V aplikaci může mít tuto volbu zapnuto i několik objektů PmWorkspace současně. To má význam zejména u aplikace využívající dvou a více monitorů současně, kdy lze s výhodou na každý monitor umístit jednu pracovní plochu typu hlavní okno aplikace.

Pokud není zatrženo, pak je pracovní plocha běžným (pomocným) oknem aplikace. Okno pomocné pracovní plochy není otevřeno automaticky při spuštění aplikace. Lze ji podle potřeby zobrazit (viz Otevření prohlížeče objektu) a zase zavřít bez vazby na aplikaci.

Zobrazit záhlaví oknaPokud je zatrženo, pak bude okno pracovní plochy obsahovat záhlaví s textem, ikonkami pro zavření a zmenšení okna, systémové menu okna, atd.
Zobrazovaný název oknaText, který bude zobrazen v záhlaví okna pracovní plochy.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

V režimu PmFree přidá systém do názvu okna na začátek slovo "Promotic" (pokud již na toto slovo název nezačínal).

Počáteční stav oknaUrčuje počáteční stav okna pracovní plochy po spuštění aplikace.

Upozornění: Pokud je v dodatečných parametrech okna pomocí voleb resizable:0; nebo movable:0; zakázana změna velikosti nebo pozice okna, pak nelze měnit ani stav okna.

Maximalizovaný - Okno bude maximalizováno a to implicitně na prvním monitoru. Pokud je potřeba okno maximalizovat na jiném monitoru, pak stačí ještě určit počáteční pozici okna tak, aby většina okna ležela na požadovaném monitoru. Okno se pak vytvoří na zadané pozici (monitoru) a zmaximalizuje se na tomtéž monitoru.

Viz Jak používat PROMOTIC aplikaci se dvěma nebo více monitory.

Minimalizovaný - Okno bude minimalizováno do lišty spuštěných programů.
Normální - Okno bude v normálním stavu (tzn. není maximalizované, lze jej přesouvat a měnit jeho velikost).
Implicitní rámec (default frame)Identifikátor implicitního rámce (viz konfigurátor "Identifikátor"). V tomto rámci se budou zobrazovat prohlížeče komponent (PmPanel, ...), u kterých nebude v parametrech prohlížeče ani v parametrech otevírací funkce uvedeno, ve kterém rámci se má prohlížeč zobrazit. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.
Výchozí hodnota sOptionsNastavuje dodatečné parametry okna pracovní plochy. Hodnoty zde lze zadávat ručně nebo je lze vytvořit tlačítkem vpravo, které otevře okno pro Nastavení dodatečných parametrů okna pracovní plochy. Například "left:0px;top:0px;width:1024px;height:768px;resizable:0;movable:1;".

Viz Jak používat PROMOTIC aplikaci se dvěma nebo více monitory.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

"left:Npx;" - Pozice v ose X levého horního rohu okna (v pixelech). Například "left:0px;".
"top:Npx;" - Pozice v ose Y levého horního rohu okna (v pixelech). Například "top:0px;".
"width:Npx;" - Šířka okna (v pixelech). Například "width:1024px;".
"height:Npx;" - Výška okna (v pixelech). Například "height:768px;".
"resizable:B;" - Povoluje (1 = přednastaveno) / zakazuje (0) změnu velikosti okna. Například "resizable:0;".
"movable:B;" - Povoluje (1 = přednastaveno) / zakazuje (0) změnu pozice okna (levého horního rohu). Například "movable:0;".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice