Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Nastavení dodatečných parametrů okna pracovní plochy

Popis:
Toto konfigurační okno lze otevřít v editoru aplikace v konfigurátoru Výchozí hodnota sOptions a slouží k nastavení dodatečných parametrů okna pracovní plochy. Parametry lze zadat v konfigurátoru i ručně.
Konfigurační položky:
Pozice okna x (left:)Pozice v ose X levého horního rohu okna (v pixelech). Například "0px".
Pozice okna y (top:)Pozice v ose Y levého horního rohu okna (v pixelech). Například "0px".
Šířka okna (width:)Šířka okna (v pixelech). Například "1024px".
Výška okna (height:)Výška okna (v pixelech). Například "768px".
Povolení změny velikosti (resizable:)Povoluje (1 = přednastaveno) / zakazuje (0) změnu velikosti okna.
Povolení změny pozice (movable:)Povoluje (1 = přednastaveno) / zakazuje (0) změnu pozice okna (levého horního rohu).
Zbývající parametryOstatní parametry, pro které nejsou vytvořeny samostatné konfigurátory. Výsledný řetězec bude vytvořen z hodnot samostatných konfigurátorů, který bude zkombinován s hodnotou v tomto konfigurátoru.
Viz také:
Navigace:
 
 
- Nastavení dodatečných parametrů okna pracovní plochy
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice