Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmWebLang (Web jazykové verze)

Popis:
Objekt představuje několik Web adres, z nichž každá představuje jednu jazykovou verzi. Počet jazykových verzí je dán konfigurátorem "Všechny užité jazyky" v objektu PmRoot.

Pokud je aplikace určena jen pro jeden jazyk (pokud v konfigurátoru "Všechny užité jazyky" nejsou další jazyky), pak objekt PmWebLang nemá význam a neměl by být použit.

 
V objektu PmWebLang lze založit objekty PmWebFolder, PmWebDir a PmWebInfo. Objekt PmWebLang lze založit v objektu PmWeb. V objektu PmWeb by neměl být více než jeden PmWebLang objekt.

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmDataClient". Vnořené Web komponenty však již mají své vlastní licence, například prohlížet Web obrazy, Alarmy a Eventy, Trendy mohou jen klienti typu "PmWebClient".

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Poznámka:
Kromě přímo vložených objektů lze do tohoto objektu ještě dále registrovat objekty (Web komponenty) umístěné jinde ve stromu objektů (např. objekty PmPanel, PmWorkspace, PmTrend, PmAlarmEvent, PmData, atd.). Tyto objekty se do tohoto objektu registrují ve své záložce Web server v konfigurátoru PmWeb objekt. Všechny tyto objekty pak budou Web podkomponentou tohoto objektu, tzn. URL adresa těchto podkomponent bude začínat URL adresou tohoto objektu.

Do objektu PmWebLang je vhodné registrovat jen Web podkomponenty, které jsou jazykově závislé (např. PmPanel, PmTrend, PmAlarmEvent). Objekty které nejsou jazykově závislé (např. PmData) bývá vhodnější registrovat mimo tento objekt.

HTML stránky objektů PmTrend a PmAlarmEvent jsou automaticky překládané systémem PROMOTIC. Objekt PmPanel představuje stránku vytvořenou projektantem. Takový obraz může být zobrazován ve více jazycích tak, že místo statických textů v obraze se použije Makro výraz $.text.

 
Z hlediska Web klienta jsou nabízené soubory objektem PmWebLang dostupné na URL adrese:
http://NázevPočítače/lang
kde lang je identifikátor jazyka a může být například: en (anglicky), cs (česky), sk (slovensky), pl (polsky), de (německy), ru (rusky)...

Web komponenty zaregistrované do tohoto objektu jsou pak dostupné na URL adrese (např. pro ruštinu):

http://NázevPočítače/ru/IdPodkomponenty
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice