Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmWebInfo (Web INFO systém)

Popis:
Objekt slouží pro zobrazení informací z INFO systému pomocí Web prohlížeče.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty. Objekt PmWebInfo lze založit v objektu PmWeb a PmWebFolder. V těchto objektech by neměl být více než jeden PmWebInfo objekt.

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmDataClient".

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
WebInfo Nastavení parametrů pro zobrazení HTML stránek INFO systému
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Poznámka:
Z hlediska Web klienta je INFO systém dostupný na URL adrese:
http://NázevPočítače/IdKomponenty/default.htm

Z této nabízené stránky jsou již odkazy postupně na všechny informace, které lze v INFO systému zobrazit.

Stránky se generují automaticky. Projektant musí jen vložit objekt PmWebInfo do své aplikace.

 
Objekt PmWebInfo slouží k prohlížení INFO systému ve Web prohlížeči. Pro prohlížení INFO systému přímo v aplikaci je určena metoda Pm.WndInfo.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice