Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmWebFolder (Web složka: obecná nebo pro systém alarmů/eventů/trendů)

Popis:
Objekt představuje Web adresu, do níž lze vložit Web adresy jiných Web komponent. Lze tak vytvořit vhodnou stromovou stukturu adres Web komponent. Například na jedné adrese mohou být Web komponenty všech dat, na další adrese komponenty obrazů, na další trendů, alarmů, atd.

Tento objekt může být Web složkou pro jakoukoli jinou obecnou Web komponentu. Lze v něm však také určit, že je složkou pouze pro Web alarmy, eventy nebo trendy. Tehdy kromě toho že nabízí seznam svých zaregistrovaných podkomponent, nabízí ještě stránky pro vhodné prohlížení všech skupin alarmů, eventů nebo trendů.

 
V objektu PmWebFolder lze založit objekty PmWebDir, PmWebFolder a PmWebInfo. Objekt PmWebFolder lze založit v objektu PmWeb, PmWebLang a PmWebFolder. V těchto objektech může být i více objektů PmWebFolder.

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmDataClient". Vnořené Web komponenty však již mají své vlastní licence, například prohlížet Web obrazy, Alarmy a Eventy, Trendy mohou jen klienti typu "PmWebClient".

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
WebFolder Nastavení parametrů pro zobrazení HTML stránek
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Poznámka:
Kromě přímo vložených objektů lze do tohoto objektu ještě dále registrovat objekty (Web komponenty) umístěné jinde ve stromu objektů (např. objekty PmPanel, PmWorkspace, PmTrend, PmAlarmEvent, PmData, atd.). Tyto objekty se do tohoto objektu registrují ve své záložce Web server v konfigurátoru PmWeb objekt. Všechny tyto objekty pak budou Web podkomponentou tohoto objektu, tzn. URL adresa těchto podkomponent bude začínat URL adresou tohoto objektu.
 
Z hlediska Web klienta jsou nabízené soubory objektem PmWebFolder dostupné na URL adrese:
http://NázevPočítače/IdKomponenty
Web komponenty zaregistrované do tohoto objektu jsou pak dostupné na URL adrese:
http://NázevPočítače/IdKomponenty/IdPodkomponenty
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice