Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WebFolder - záložka objektu PmWebFolder

Popis:
V této záložce se nastavují parametry pro zobrazení HTML stránek objektu PmWebFolder.
Konfigurační položky:
TypUrčuje, které typy Web komponent bude tento objekt na své Web adrese nabízet, tzn. které Web komponenty lze do tohoto objektu zaregistrovat. Pokud se výběr omezí na alarmy, eventy nebo trendy, pak tento objekt nabízí navíc HTML stránky pro vhodné prohlížení skupin alarmů, eventů nebo trendů.
Obecná složka - Do objektu lze registrovat jakoukoli Web komponentu.
Složka pro alarmy - Do objektu lze registrovat pouze objekty PmAlarmEvent typu "Alarmy".
Složka pro eventy - Do objektu lze registrovat pouze objekty PmAlarmEvent typu "Eventy".
Složka pro trendy - Do objektu lze registrovat pouze objekty PmTrend.
Identifikátor Web komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této Web komponenty. Plná URL adresa k této komponentě pak je například:

"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"

TitulPopis této Web komponenty. Tento text bude zobrazen v HTML stránce, která nabízí seznam Web komponent.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Zobrazovat v HTML seznamu komponentPokud je zatrženo, pak bude tato komponenta viditelná v zobrazovaném seznamu komponent. Za zobrazování tohoto seznamu je odpovědný Web objekt, do kterého je tato komponenta registrována (Web objekt PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang).

Pokud není zatrženo, pak nebude komponenta viditelná v seznamu. Bude ale dostupná svou Web adresou. Je to vhodné pro systémové komponenty (např. nabízená data jiným aplikacím) které nemají být vybírány z Web prohlížečů.

Při prohlížení seznamu komponent ve Web prohlížeči lze tuto volbu potlačit stisknutím klávesy Shift a zároveň klikem na nadpis tohoto seznamu. Tehdy se seznam otevře znovu a zobrazí všechny (tzn. i systémové) komponenty.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice