Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vars - vlastnost objektu PmWebDir

Popis:
Přístup k hodnotám klíčových slov. Vlastnost zpřístupňuje objekt typu Var, který reprezentuje jednu proměnnou definovanou v záložce Klíčová slova. Proměnná je zde určena parametrem index..
Syntaxe:
Vars(index As Variant) As Object
Volání:
Čtení hodnoty:
val = oWebDir.Vars(index).Value
Zápis hodnoty:
oWebDir.Vars(index).Value = val
Parametry:
index(Variant) Určení proměnné buď jejím jménem (String datový typ, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo indexem (indexováno od 0).
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Objekt Var obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Vlastnost Vars (jako Var objekt) je jen pro čtení, tzn. tento objekt nelze změnit, ale například do vlastnosti Value objektu Var už zapisovat lze.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice