Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vars - vlastnost objektu PmWebDir

Popis:
Přístup k hodnotám klíčových slov. Vlastnost zpřístupňuje objekt typu Var, který představuje jednu proměnnou definovanou v záložce Klíčová slova.
Syntaxe:
Vars(id As Variant) As Object
Volání:
Čtení hodnoty:
val = oWebDir.Vars(id).Value
Zápis hodnoty:
oWebDir.Vars(id).Value = val
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou buď jejím jménem (String datový typ, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo indexem (indexováno od 0).
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Objekt Var obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Vlastnost Vars (jako Var objekt) je jen pro čtení, to znamená, že tento objekt nelze změnit, ale například do vlastnosti Value objektu Var už zapisovat lze.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice