Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onPageLoad - událost objektu PmWebDir

Popis:
Událost je vyvolána před načtením souboru (pEvent.FilePath) pro možnost změny klíčových slov (tzn. změny posílaného HTML/XML dokumentu). Je zde také možno zakázat poslání souboru klientovi.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.User - (Object) Objekt User, který představuje přihlášeného uživatele, který vyvolal požadavek na stránku.
pEvent.FilePath - (String) Relativní cesta k souboru, který je vyžadován z Web prohlížeče.
pEvent.TypeEnable - (Long) Typ povolení poslání stránky klientovi. Projektant může (dle nastaveného uživatele, hesla či adresy počítače) operaci zakázat. Nastavení tohoto parametru je doporučeno jen pro speciální případy. Běžné zabezpečení je lepší provádět standardně pomocí oprávnění: WebRead. Viz také PmWeb.onNewRequest, PmObject-Cfg.Methods.
1 (přednastaveno) - povolení operace.
-1 - vyžádání přihlášení uživatele (pokud uživatel nebyl zadán) nebo zakázání uživatele (pokud uživatel byl zadán ale je špatný název a heslo).
-2 - zakázání operace pro daného klienta bezpodmínečně.
Poznámka:
Událost je vyvolána před načtením požadovaného souboru. Po načtení souboru a změny pomocí klíčových slov se vyvolá událost onPageModify.

Přístupovat ke klíčovým slovům lze pomocí vlastnosti Vars.

Příklad:
Událost nahradí klíčové slovo XXtime aktuálním časem požadavku (pomocí VBScript funkce Now). Pokud bude v dokumentu slovo "_(XXtime)_", pak se toto slovo při načtení zamění za hodnotu klíčového slova XXtime a tedy za aktuální čas.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Vars("XXtime") = Now()
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice