Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onPageAction - událost objektu PmWebDir

Popis:
Událost je vyvolána po zaslání parametrů z HTML dokumentu do aplikace PROMOTIC, například po vyplnění HTML formuláře.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.FilePath - (String) Relativní cesta k souboru, který je vyžadován z Web prohlížeče.
pEvent.Method - (String) Název HTTP metody, kterou se parametry zaslaly:
"POST" - Zaslání parametrů z HTML formuláře
"GET" - Zaslání parametrů jako součást vyžadované nové stránky
pEvent.Params - (String) Textový řetězec obsahující zaslané hodnoty. Tento řetězec má tvar například "a=13&b=xyz". To znamená, že "a" má hodnotu "13" a "b" má hodnotu "xyz".

Metodou Pm.HTTPGetFormValue lze z tohoto řetězce vyseparovat jednotlivé hodnoty (viz příklad).

Poznámka:

Událost je vyvolána po události PmWeb.onNewRequest a před vytvořením odpovědi klientovi (před načtením a upravením souboru pEvent.FilePath a před událostí PmWebDir.onPageModify).

Událost je vyvolána pouze pokud klient, který zasílá data, splňuje oprávnění WebWrite.

Příklad1:
Příklad na poslání parametrů z HTML formuláře (metoda "POST"). HTML formulář má například následující obsah:
<html><head>
  <title>HtmlForm example</title>
</head>
<body>
  <form action="main.htm" method="POST">
    hodnota:
    <input type="text" name="V1" value="22"/>
    <input type="submit" value="Odeslat na server"/>
  </form>
</body><html>
 
Pokud klient zadá hodnotu například 33 a odešle formulář, pak se na serveru vyvolá událost onPageAction s nastavenými hodnotami:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pEvent.FilePath = "main.htm"
pEvent.Method = "POST"
pEvent.Params = "V1=33"
 
V události pak může být například tento algoritmus:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim sV1
If pEvent.FilePath = "main.htm" Then
  sV1 = Pm.HTTPGetFormValue("V1", pEvent.Params)
  'v proměnné sV1 je hodnota "33" ...
End If
Příklad2:
Příklad na poslání parametrů jako součást vyžadované nové stránky z jiné HTML stránky (metoda "GET"). V jakékoli HTML stránce může být například odkaz:
<A href="main.htm?V1=55">Nastav V1=55</A>
Příklad3:
Příklad na poslání parametrů jako součást vyžadované nové stránky přímo z adresního řádku internet prohlížeče (metoda "GET"). V internet prohlížeči zadejte například:
http://user1/dir/main.htm?V1=55
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice