Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmWebDir - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmWebDir
 
Prohlížeč tohoto objektu lze otevřít například v tlačítku v obraze (v objektu PmPanel) pomocí metody OpenView. Toto je funkční jak pro Web obrazy tak i pro lokální obrazy. Viz také Otevření prohlížeče objektu.
 
Objekt umí nabízet (viz konfigurátor "Zdroj dat"):
- Soubory, které jsou umístěny v zadané složce na disku. Klient požádá o nějaký soubor, objekt tento soubor nalezne v zadané složce (viz konfigurátor "Složka se soubory") a odešle jej klientovi. Toto by však nebylo vždy příliš užitečné, neboť takto by se nabízely jen statické stránky. Proto má objekt koncepci, která umožňuje statický soubor na disku před odesláním klientovi pozměnit na aktuální stav. Je to umožněno pomocí klíčových slov, které se mohou do statické HTML stránky napsat a tato klíčová slova se pak před odesláním zamění za aktuální hodnoty. Klíčové slovo se tak může zaměnit například za číslo představující teplotu, může se zaměnit za určení barvy podkladu, může se dokonce zaměnit za kus HTML textu a zobrazovat tak v různých časech různé informace.

Nahrazování klíčových slov se provádí pouze nad soubory s příponou *.htm, *.html, *.xml a *.txt.

Pokud si klient vyžádá soubor default.htm a tento soubor není na disku, pak objekt automaticky vygeneruje a poskytne stránku, ve které je seznam souborů v dané složce s odkazy na ně.

Nabízené stránky mohou mít příponu:

- .htm, .html, .xml nebo .txt: stránky se zobrazí v prohlížeči standardně. Doporučujeme vytvářet tyto textové soubory ve formátu UTF-8 nebo pokud nelze tak ve vhodných kódových stránkách. Soubory ve formátu UTF-16 mají potíže při zobrazování.
- .bmp, .jpg nebo .gif: stránky se zobrazí jako obrázek.
- jiné přípony: stránky se přenášejí jako medium "application/octet-stream", což pro Internet Explorer znamená, že k nim bude přistupovat jako k downloadu, to znamená, že je stáhne na zadané místo.
- dynamické texty vytvořené ve skriptu v události onPageModify. Takto lze vytvářet Web stránky, které se budou dynamicky vytvářet aniž by se muselo cokoli načítat ze souboru na disku. Takto lze nabízet Web soubory, které mají příponu *.htm, *.html, *.xml a *.txt.
 
Z hlediska Web klienta jsou nabízené soubory objektem PmWebDir dostupné na URL adrese:
http://NázevPočítače/IdKomponenty/file.ext

kde file.ext je název požadovaného souboru.

 
Příklad: Chceme mít HTML stránku, která bude zobrazovat jen teplotu kotle. Tato hodnota má zčervenat ("red") pokud teplota je větší než 80 stupňů, v jiném případě bude černá ("black").
- V záložce WebDir nastavíme:
- konfigurátor Zdroj dat na "Soubory na disku v zadané složce".
- konfigurátor Typ použití klíčových slov na "V souboru každý výskyt _(xx)_ nahradit hodnotou klíč.slova xx".
- V záložce Klíčová slova vytvoříme dvě klíčová slova. První bude mít název "Tepl", bude typu Integer a budeme ho v aplikaci plnit hodnotou teploty kotle (můžeme použít datovou vazbu PP s napojením například na příslušný objekt PmData). Druhé klíčové slovo bude mít název "Color", bude typu String a budeme ho v aplikaci plnit textem buď "black" nebo "red" (podle teploty).

Pak můžeme vytvořit HTML stránku s tímto obsahem:

<html>
<head>
  <meta http-equiv="Refresh" content="2">
  <title>Teplota kotle</title>
</head>
<body>
  <p style="color:_(Color)_">Teplota kotle je _(Tepl)_ stupňů</p>
</body>
</html>

Tento příklad je samozřejmě velmi triviální a slouží jen pro objasnění principů. Tag <meta> nastavuje parametr "Refresh" na hodnotu 2 (to znamená, že stránka se bude automaticky každé 2 sekundy obnovovat).

 
Samotný způsob vytváření HTML stránek pro tento objekt již není věcí systému PROMOTIC, protože existuje spousta jiných programů, které jsou na vytváření HTML stránek zaměřeny. Je to například Microsoft ExpressionWeb nebo Visual InterDev ale znalec HTML tyto stránky může vytvářet i v obyčejných textových editorech typu Notepad - tak jako jsme to provedli i my ve výše zmíněném příkladu.
 
Pokud budete požadovat HTML stránky s hodně údaji, pak to znamená vytvořit hodně klíčových slov. Pokud je takových stránek více a každá má svá vlastní klíčová slova, pak je vhodné dát tyto stránky do samostatných složek a vytvořit pro ně samostatné objekty PmWebDir. Přístup k těmto stránkám pak bude optimalizovanější a přehlednější.
 
Objekt PmWebDir tedy umí poskytovat Web stránky, které se budou automaticky měnit a budou tedy poskytovat přehled o aktuálním stavu vizualizovaného procesu. Je to jednoduchý objekt s jednoduchými možnostmi. Pro mnohem obecnější nabízení vlastních HTML stránek slouží objekt PmReport. Viz také Přehled Web technologie v systému PROMOTIC.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice