Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Klíčová slova - záložka objektu PmWebDir

Popis:
Definice klíčových slov. Nahrazování klíčových slov se provádí pouze nad soubory s příponou *.htm, *.html, *.xml a *.txt.

Klíčová slova (a tedy i tato záložka) se používají pouze pokud je v záložce WebDir nastaveno Zdroj dat = Soubory na disku v zadané složce.

Tlačítka:
NováOtevře okno Proměnná, ve kterém lze přidat novou proměnnou.
Více novýchOtevře okno Vícenásobné přidání položek, ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.
EditaceOtevře okno Proměnná, ve kterém lze editovat označenou proměnnou.
SmazatSmaže označenou proměnnou.
NahoruLze libovolně měnit pořadí proměnných. Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves ALT+šipka nahoru/šipka dolů.
DolůLze libovolně měnit pořadí proměnných. Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves ALT+šipka nahoru/šipka dolů.
SetříditSetřídí proměnné abecedně podle jména proměnné. Dojde ke změně pořadí proměnných. Pozor na případy, kdy se k proměnným přistupuje nikoliv jménem, ale indexem (pořadím).
ExportLze vyexportovat data této záložky
Soubor typu XML - viz Export dat do textového XML souboru. Různé způsoby exportu do XML souboru jsou popsány v Import/Export v editoru aplikace.
ImportLze načíst (import) data do této záložky.
Výběr z OPC serveru - Tato položka je k dispozici pouze v objektu PmOpcClientData. Otevře okno "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru". Na zvolené úrovni lze označit více proměnných (za pomocí kláves Ctrl, případně Shift), které se pak přidají do této záložky.
Konfigurační položky:
ProměnnáNázev klíčového slova. Není doporučeno používání diakritiky a větší délky názvu než 8 znaků. Stejný název se také zadává v souboru, ve kterém se mají klíčová slova nahrazovat. Viz příklad v popisu objektu.
Datový typDatový typ klíčového slova.
HodnotaHodnota klíčového slova. Lze spojit datovou vazbou. Viz konfigurační okno Konfigurace datové vazby.
Tlačítka:
NováOtevře okno Proměnná, ve kterém lze přidat nové klíčové slovo.
EditaceOtevře okno Proměnná, ve kterém lze editovat označené klíčové slovo.
Více novýchOtevře okno Vícenásobné přidání položek, ve kterém lze přidat libovolný počet klíčových slov.
Nahoru/DolůLze libovolně měnit pořadí klíčových slov. Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves ALT+šipka nahoru/šipka dolů.
Poznámka:
Měnit hodnoty klíčových slov lze pomocí datových vazeb definovaných v konfiguraci klíčového slova nebo je lze měnit v události onPageLoad při každém požadavku klienta.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice