Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmWeb (Web server)

Popis:
Objekt, který z aplikace PROMOTIC vytvoří Web server, tzn. umožní, aby aplikace nabízela například HTML nebo XML stránky.
 
V objektu PmWeb lze založit objekty PmWebFolder, PmWebLang, PmWebDir a PmWebInfo. Objekt PmWeb lze založit v objektech PmRoot a PmFolder. V celé aplikaci by měl být jen jeden objekt PmWeb.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
Port Číslo TCP/IP portu
Události:
onNewRequest (zastaralé) Vyvolá se při žádosti o každou novou Web stránku
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Web Nastavení TCP/IP parametrů PROMOTIC Webu
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Poznámka:
Objekt, který z PROMOTIC aplikace vytvoří Web server, tzn. umožní, aby aplikace nabízela například HTML nebo XML stránky. Viz Přehled Web technologie v systému PROMOTIC a HTTPS - zabezpečený HTTP protokol.
 
Kromě přímo vložených objektů lze do tohoto objektu ještě dále registrovat objekty (Web komponenty) umístěné jinde ve stromu objektů (např. objekty PmPanel, PmWorkspace, PmTrend, PmAlarmEvent, PmData, atd.). Tyto objekty se do tohoto objektu registrují ve své záložce Web server v konfigurátoru PmWeb objekt. Všechny tyto objekty pak budou Web podkomponentou tohoto objektu, tzn. URL adresa těchto podkomponent bude začínat URL adresou tohoto objektu.
 
Runtime informace o stavu komunikace PROMOTIC Web serveru s klienty (statistika HTTP přenosů, obsah několika posledních přenosů, atd.) lze pozorovat v INFO systému v položce /COMM/WebServer.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice