Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onNewRequest - událost objektu PmWeb

Popis:
Událost je vyvolána při žádosti o každou novou Web stránku (o dokument typu HTML, XML, BMP, atd.). Událost je vyvolána před vytvořením a posláním dokumentu do Web klienta. V této události lze zjistit všechny potřebné informace o žádosti a lze ovlivnit, zda se vyžádaná stránka skutečně pošle.

Tato událost je však zastaralá a test oprávnění klientů je lépe provádět v záložce "Oprávnění" příslušných objektů.

Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.HostName - (String) Jméno přihlášeného uživatele ve WWW prohlížeči (klientovi). Pokud uživatel není přihlášen, pak je tento string prázdný.
pEvent.HostPwd - (String) Heslo přihlášeného uživatele ve WWW prohlížeči (klientovi). Pokud uživatel není přihlášen, pak je tento string prázdný.
pEvent.HostAddr - (String) Síťová adresa počítače klienta - WWW prohlížeče
pEvent.ComponentId - (String) Identifikátor Web komponenty, ze které je vyžadována stránka. Tento text je vždy převeden na malá písmena.
pEvent.PageAddr - (String) Adresa vyžadované stránky v dané Web komponentě (např. "default.htm"). Tento text je vždy převeden na malá písmena.
pEvent.TypeEnable - (Long) Typ povolení poslání stránky klientovi. Projektant může (dle nastaveného uživatele, hesla či adresy počítače) operaci zakázat. Nastavení tohoto parametru je doporučeno jen pro speciální případy. Běžné zabezpečení je lepší provádět standardně pomocí oprávnění: WebRead. Viz také PmWebDir.onPageLoad, PmObject-Cfg.Methods.
1 (přednastaveno) - povolení operace.
-1 - vyžádání přihlášení uživatele (pokud uživatel nebyl zadán) nebo zakázání uživatele (pokud uživatel byl zadán ale je špatný název a heslo).
-2 - zakázání operace pro daného klienta bezpodmínečně.
Příklad:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If pEvent.HostAddr <> "192.168.0.24" And pEvent.HostAddr <> "192.168.0.26" Then
  pEvent.TypeEnable = -2

ElseIf pEvent.HostName <> "admin" And pEvent.HostPwd <> "Pokemon" Then
  pEvent.TypeEnable = -1
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice