Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Value - vlastnost objektu PmString

Popis:
Textová hodnota tohoto objektu.
Syntaxe:
Value As String
Volání:
s = oString.Value
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Počáteční hodnota" tohoto objektu.

Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v INFO systému v položce "PmRoot" (při pohledu do objektu s touto vlastností). Tuto vlastnost lze v INFO systému i změnit, když se při prohlížení tohoto objektu stiskne tlačítko "Akce". Viz oprávnění PmRoot > Oprávnění > InfoEdit.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice