Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Title - vlastnost objektu PmString

Popis:
Textový řetězec charakterizující podrobněji hodnotu tohoto objektu.
Syntaxe:
Title As String
Volání:
s = oString.Title
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Popis" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice