Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsReadOnly - vlastnost objektu PmString

Popis:
Zjistí, zda objekt je jen pro čtení.
Syntaxe:
IsReadOnly As Boolean
Volání:
b = oString.IsReadOnly
Hodnoty:
true - Pokud objekt je jen pro čtení
false - V jiném případě
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Jen pro čtení" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice