Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DdeClientEnabled - vlastnost objektu PmString

Popis:
Nastaví/vrací, zda tento objekt komunikuje pomocí DDE jako klient.
Syntaxe:
DdeClientEnabled As Boolean
Volání:
b = oString.DdeClientEnabled
Hodnoty:
true (přednastaveno) - objekt komunikuje pomocí DDE
false - objekt nekomunikuje pomocí DDE
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Vlastnost má smysl pouze pokud je v záložce DDE tohoto objektu nastavena komunikace pomocí DDE a to jako klient. V běžící aplikaci pak lze touto vlastností komunikaci zakázat nebo opětovně spustit.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice