Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onValueWrite - událost objektu PmString

Popis:
Událost je vyvolána po zápisu hodnoty do tohoto objektu.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.Change - (Boolean) Nabývá následujících hodnot:
true - Pokud Old <> New
false - Pokud Old = New
pEvent.New - (String) Hodnota vlastnosti Value po posledním zápisu do této vlastnosti.
pEvent.Old - (String) Hodnota vlastnosti Value před posledním zápisu do této vlastnosti.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice