Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Proměnné - záložka objektu PmRoot

Popis:
Definice globálních proměnných a konstant, které bude ve skriptech přímo přístupné svým jménem.

Tvar této záložky je společný více PROMOTIC objektům a proto je společný popis uveden v popisu záložky PmObject > Data.

 
Globální proměnné v této záložce jsou zastaralé a je lepší použít proměnné v objektu PmData. Přístup ke globálním proměnným je sice jednoduchý ale má spoustu nevýhod. Například fungují pouze v jazyce VBScript, nelze je volat v jiném vlákně (v objektu PmSequencer), atd.
Tlačítka:
NováOtevře okno Proměnná, ve kterém lze přidat novou proměnnou.
Více novýchOtevře okno Vícenásobné přidání položek, ve kterém lze přidat libovolný počet proměnných.
EditaceOtevře okno Proměnná, ve kterém lze editovat označenou proměnnou.
SmazatSmaže označenou proměnnou.
NahoruLze libovolně měnit pořadí proměnných. Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves ALT+šipka nahoru/šipka dolů.
DolůLze libovolně měnit pořadí proměnných. Stiskem tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves ALT+šipka nahoru/šipka dolů.
SetříditSetřídí proměnné abecedně podle jména proměnné. Dojde ke změně pořadí proměnných. Pozor na případy, kdy se k proměnným přistupuje nikoliv jménem, ale indexem (pořadím).
ExportLze vyexportovat data této záložky
Soubor typu XML - viz Export dat do textového XML souboru. Různé způsoby exportu do XML souboru jsou popsány v Import/Export v editoru aplikace.
ImportLze načíst (import) data do této záložky.
Výběr z OPC serveru - Tato položka je k dispozici pouze v objektu PmOpcClientData. Otevře okno "Prohlížení adresovacího prostoru OPC serveru". Na zvolené úrovni lze označit více proměnných (za pomocí kláves Ctrl, případně Shift), které se pak přidají do této záložky.
Poznámka:
Na rozdíl od proměnných v jiných objektech lze nastavit datový typ proměnné v tomto objektu na Constant (konstanta). Tato konstanta je pak přístupná jen pro čtení ze všech skriptů. Vlastní datový typ konstanty je pak určen datovým typem vyhodnoceného inicializačního výrazu (např. true, false, 0, 1000, 1.33, "Kotelna1", atd.).
Příklad:
Mějme definovanou globální konstantu ccc a globální proměnnou vvv. Dále objekt PmData s datovými položkami Number1 a Number2. Hodnotu konstanty ccc zapíšeme do datové položky Number1. Proměnnou vvv naplníme hodnotou položky Number2 a pak ji zvětšíme o 1.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oData
Set oData = pMe.Pm("/Data")
oData.Item("Number1").Value = ccc
vvv = oData.Item("Number2").Value
vvv = vvv + 1
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice