Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Trendy - záložka objektu PmRoot

Popis:
Globální konfigurace trendů.
Konfigurační položky:
Maximální počet bodů trendu (jedné proměnné) v jedné zpravěMaximální počet bodů jednoho trendu (průběhu jedné proměnné) v jedné zpravě zaslané serverem klientovi je omezen zde zadanou hodnotou. Počet zaslaných bodů serverem je omezen i nastavením klienta, a to v samotné žádosti klienta o data (viz TrendsView.PointsMaxVisibleCount). Maximální počet skutečně zaslaných bodů na jeden trend je minimem těchto dvou hodnot.
Cesta ke konfiguračním skupinámCesta ke konfiguračním souborům trendů (soubory *.tg v syntaxi XML) nebo k souborům *.trg (zastaralá koncepce). Tyto soubory obsahují informace o konfiguraci skupin trendů, které slouží například pro prohlížeč trendů (objekt TrendsView).

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Cesta k HTC souborům(zastaralé) Definice cesty k souborům *.htc obsahujících konfigurace daného trendu. Při výběru souborů v běžící aplikaci se otevře okno pro výběr souboru v dané složce. Pokud nebude konfigurátor vyplněn, pak okno pro výběr souboru se otevře se složkou aplikace.
Cesta k HST souborům(zastaralé) Definice cesty k souborům *.hst obsahujících data trendu. Při výběru souborů v běžící aplikaci se otevře okno pro výběr souboru v dané složce. Pokud nebude konfigurátor vyplněn, pak okno pro výběr souboru se otevře se složkou aplikace.
Časová korekce pro historické trendy v HST(zastaralé) Definice časového údaje v hodinách, který vyjadřuje rozdíl mezi časovým pásmem, v němž je běžící aplikace provozována, a Greenwichským časem (+1 = Česko).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice