Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmPrototype (Prototyp)

Popis:
Viz: PmPrototype - Podrobný popis objektu
 
Objekt představuje prototyp (vzorovou složku), do něhož lze ve stromu objektů vložit další PROMOTIC objekty. Lze tak vytvořit stromovou strukturu objektů (začínající objektem PmPrototype), tvořících obsah prototypu. Tím se podobá objektu PmFolder, ale na rozdíl od něj však nepředstavuje skutečný strom objektů, který existuje v běžící aplikaci. Existuje pouze ve vývojovém prostředí a slouží jako prototyp (vzor), pro vytváření kopíí obsahu tohoto prototypu (během startu běžící aplikace), pomocí objektu PmInstance (který představuje instanci obsahu tohoto prototypu v běžící aplikaci).
 
V objektu PmPrototype lze zakládat další PROMOTIC objekty (podobně jako v objektu PmRoot a PmFolder). Tento objekt lze založit v objektu PmRoot a PmFolder (nelze založit v objektu PmPrototype). V těchto objektech jich může být založeno více.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice