Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetPrinter - metoda objektu PmPrinter

Popis:
Voláním této metody lze za běhu runtime změnit směrování objektu PmPrinter například na jinou tiskárnu (pomocí zadávacího okna) nebo na implicitní tiskárnu OS Windows.
Syntaxe:
SetPrinter(nAttr As Long) As Boolean
Volání:
oPrinter.SetPrinter nAttr
Parametry:
nAttr(Long) Atribut určující způsob načtení parametrů tiskárny
0 - načtení pomocí zadávacího okna
1 - načtení implicitní tiskárny systému Windows
Příklad1:
Načtení tiskárny Windows výběrem ze zadávacího okna
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oPrinter.SetPrinter 0
Příklad2:
Načtení implicitní tiskárny Windows
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oPrinter.SetPrinter 1
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice