Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Write - metoda objektu PmOpcClientData

Popis:
Umožňuje zápis zadaného bloku ve skupině dat (definovaných v záložce Data) do OPC serveru.
Syntaxe:
Write(Attr As Long, From As Long, To As Long) As Boolean
Volání:
oClientData.Write Attr, From, To
Parametry:
Attr(Long) způsob přenosu: (viz OPC DA Základní pojmy)
0 - asynchroní přístup (doporučeno)
2 - synchronní přístup
From(Long) Index první hodnoty (indexováno od 0).
To(Long) Index poslední hodnoty (indexováno od 0). -1 představuje "až do konce".
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Zápis do OPC serveru probíhá vždy do DEVICE a proto je doporučeno používat za Attr hodnotu 0, tj. asynchronní přístup. Při zápisu do DEVICE se totiž musí skutečně komunikovat se zařízením a při synchronním přístupu může metoda Write trvat déle a zpomalovat tak celou aplikaci.

Metoda Write se nemusí volat, pokud je nastaven konfigurátor Automaticky zasílat na server při zápisu do položky v záložce Parametry, neboť tehdy jsou data zapisována automaticky.

Viz také:
Příklad:
Zápis všech hodnot do OPC serveru:
If oClientData.Write(0, 0, -1) Then
  '.. při úspěchu
Else
  '.. při chybě
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice