Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Write - metoda objektu PmOpcClientData

Popis:
Umožňuje zápis zadaného bloku ve skupině dat (definovaných v záložce Data) do OPC serveru.
Syntaxe:
Write(Attr As Long, From As Long, To As Long) As Boolean
Volání:
oClientData.Write Attr, From, To
Parametry:
Attr(Long) způsob přenosu: (viz OPC DA Základní pojmy)
0 - asynchroní přístup (doporučeno)
2 - synchronní přístup
From(Long) Index první hodnoty (indexováno od 0).
To(Long) Index poslední hodnoty (indexováno od 0). -1 představuje "až do konce".
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Zápis do OPC serveru probíhá vždy do DEVICE a proto je doporučeno používat za Attr hodnotu 0, tzn. asynchronní přístup. Při zápisu do DEVICE se totiž musí skutečně komunikovat se zařízením a při synchronním přístupu může metoda Write trvat déle a zpomalovat tak celou aplikaci.

Metoda Write se nemusí volat, pokud konfigurátor Automaticky zasílat na server při zápisu do položky je zatržen (v záložce Parametry), neboť tehdy jsou data zapisována automaticky.

Viz také:
Příklad:
Zápis všech hodnot do OPC serveru:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

If oClientData.Write(0, 0, -1) Then
  '... při úspěchu
Else
  '... při chybě
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice