Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

UpdateRate - vlastnost objektu PmOpcClientData

Popis:
Minimální obnovovací rychlost v milisekundách.
Syntaxe:
UpdateRate As Long
Volání:
oClientData.UpdateRate = 1000
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Minimální obnovovací rychlost [msec]" tohoto objektu. OPC server při automatické obnově nebude posílat data rychleji než je zde zadáno (pokud vlastnost Update je true).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice