Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Update - vlastnost objektu PmOpcClientData

Popis:
Povolení/zákaz automatického obnovování dat.
Syntaxe:
Update As Boolean
Volání:
oClientData.Update = true
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Obnovit ze serveru při změně na serveru" tohoto objektu.

Skupina dat OPC klienta (objekt PmOpcClientData), která má tuto vlastnost nastavenu na true, požaduje od OPC serveru průběžnou obnovu všech svých dat. Při změně hodnoty na serveru tudíž server pošle tuto hodnotu takovému klientovi automaticky.

Protože požadovaná obnova dat by mohla probíhat nepředvídatelně velkou rychlostí, lze specifikovat parametry obnovování - viz vlastnost UpdateRate a Deadband.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice