Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Read - metoda objektu PmOpcClientData

Popis:
Umožňuje čtení vybraného bloku ze skupiny dat (definovaných v záložce Data) z OPC serveru.
Syntaxe:
Read(Attr As Long, From As Long, To As Long) As Boolean
Volání:
oClientData.Read Attr, From, To
Parametry:
Attr(Long) Součet následujících hodnot určuje způsob přenosu: (viz OPC DA Základní pojmy)
1 - Data z DEVICE, v jiném případě z CACHE. Pokud se zadá DEVICE, pak metoda Read určitě provede komunikaci se zařízením. Může to být proto pomalejší než čtení z CACHE ale zase je jistota že se přečetly nejaktuálnější hodnoty.
2 - Synchronní přístup, v jiném případě asynchronní. Synchronní přístup je vhodný pokud se potřebuje aby ihned po zavolání metody Read byla přečtená data již nastavena v záložce Data. Nevýhodou však je že metoda Read může trvat déle (protože čeká na příjem dat) a to může zpomalovat celou aplikaci.

Při asynchronním přístupu je dán jen podnět k přenosu ale data mohou přijít později a po ukončení metody Read proto ještě nemusí být data nastavena.

From(Long) Index první hodnoty (indexováno od 0).
To(Long) Index poslední hodnoty (indexováno od 0). -1 představuje "až do konce".
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Poznámka:
Volání metody oClientData.Read 0,0,-1 je totožné s metodou Refresh. Pro čtení všech dat je lépe používat Refresh.

Metoda Read se nemusí volat, pokud je nastaven konfigurátor Obnovit ze serveru při změně na serveru v záložce Parametry, neboť tehdy jsou data "čtena" automaticky.

Viz také:
Příklad:
If oClientData.Read(2, 4, 7) Then
  ...
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice