Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - vlastnost objektu PmOpcClientData

Popis:
Vlastnost zpřístupňuje objekt typu Var, který představuje jednu proměnnou definovanou v záložce Data.
Syntaxe:
Item(id As Variant) As Object
Volání:
Čtení hodnoty:
val = oOpcData.Item(id).Value
Zápis hodnoty:
oOpcData.Item(id).Value = val
Parametry:
id(Variant) Určuje proměnnou buď jejím jménem (datový typ String, rozlišuje velká/malá písmena, například "a1") nebo indexem (indexováno od 0).
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Objekt Var obsahuje informace o dané proměnné (hodnota, název, index, atd.).

Vlastnost Item (jako Var objekt) je jen pro čtení, to znamená, že tento objekt nelze změnit, ale například do vlastnosti Value objektu Var už zapisovat lze.

Pokud proměnné neexistuje, pak se vrací hodnota Nothing. Generuje se přitom globální chyba v INFO systému. Pro testování existence proměnné je proto lepší použít vlastnost ItemEx.

Tato metoda zpřístupňuje pouze proměnné (s příslušným datovým rozšířením), které jsou v tomto objektu přímo vytvořené (jeho vlastní). Ve skutečnosti se do tohoto objektu zaregistrují i jiné proměnné z objektů PmData, které mají nakonfigurované příslušné datové rozšíření s cestou k tomuto objektu (cizí). Ke všem datovým rozšířením (vlastním i cizím) zaregistrovaným v tomto objektu se lze dostat metodou GetVarExtensions.

Viz také:
Příklad1:
Vlastnost Item vrací odkaz na objekt typu Var. V tom případě má tento objekt důležité vlastnosti Value, TimeStamp a Quality, které lze zjistit například následovně:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim val, tim, qual
val = oOpcData.Item(0).Value
tim = oOpcData.Item(0).TimeStamp
qual = oOpcData.Item(0).Quality
Příklad2:
Některé OPC servery (pro Simatic, Schneider, Bernecker&Reiner ..) mohou přenášet v jedné datové položce vektor (Array) dat (často s omezením že všechny položky vektoru musí mít stejný datový typ). Pokud je nutno i taková data přijímat/zasílat, pak se musí u proměnné nastavit konfigurátor Datový typ na datový typ Variant (toto je zakázáno pro PmRtFree - Bezplatná runtime licence).

Příklad viz Přenos vektoru dat

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice